Sevalla Bygdegård

Bygdegårdar i Sala

I Västmanland så finns det fler bygdegårdar att hyra än Sevalla bygdegård. Här presenterar vi kort information om samtliga bygdegårdar som finns i Sala kommun. Vi har även en lista över bygdegårdar i Västerås.

Om Sevalla bygdegård inte passar för din planerade tillställning den här gången så kan du kanske hitta en alternativ bygdegård.

Bygdegårdar i Sala

Broddbo bygdegård

Telefon: 0224-500 55

Byagården Ransta by

Länk: http://www.ranstaby.se/

Norrby bygdegård

Länk: http://www.bygdegardarna.se/norrby/

Postadress: Norrby bygdegård, Isätra kärrbäck, 73392 Sala

Jugansbo bygdegård

Jugansbo bygdegård är centralt placerad i samhället Jugansbo med närhet både till tätorterna Sala och Heby.

Länk: http://www.jugansbo.com/

Postadress: Jugansbo Bygdegård, Snickars Skälby 160, 73391 Sala

Ransta bygdegård

Bygdegården är Ransta en föredetta stationsbyggnad som uppfördes 1875 i samband med att järnvägen drogs genom samhället. Byggnaden invigdes den 7 december 1875 som Ransta startion.

Länk: http://www.bygdegardarna.se/ranstanasta/

Postadress:

Tärna bygdegård

Länk: http://www.bygdegardarna.se/tarna/

Postadress: Tärna bygdegård, 73393 Sala

Logotyp för Veteranplöjning i Sevalla

Sevalladagen 2009

I år tog vi en gruvlig revansch på alla utsocknes. Prislistan toppas av tre sevallabor, Bo Johansson 108 poäng, Roland Johansson 105 p. och Carl-Gustav Johansson 99 p. Tortunaborna protesterar mot bestämmelserna som säger att det bara är Sevallaplöjare som får muta domarna, en regel som diskriminerar utsocknes och är orättvis. Nu är det så, att i år har ingen domare mutats beroende på årets bråk om mutor och bonusar vilket gjorde att Sevalla har avhållit sig från sin lagliga rätt att muta domarna. För att undanröja alla tvivel uppdrogs åt polismannen Patrik Nordin arvoderad av Sevalla och som fotpatrullerade fältet under hela dagen att utreda förtalet. Han har förhört samtliga Sevallaplöjare och de intygar samfällt att inga mutor har förekommit i år bortsett från en syrlig karamell eller var det kommentar. Domarna å sin sida vägrade att uttala sig för polisman Patrik då de ansåg sig stå över polisen i rättssak. Den gamle veteranen Lars Elander har också uttalat sig. Han anser att han plöjde väldigt bra i år men påpekade att domarna inte hade observerat detta. Samtidigt påtalade Lars att Bror Eriksson från Tortuna också plöjde väldigt bra då han bara kom en poäng efter mig, säger Lars.

En verklig hjälte är Jimmy Wilhelmsson som år efter år kommer med sin lilla Allis Chalmers B Special på 14 hästkrafter med en enskärig plog. Första gången han kom till start för kanske 10 år sen satte han glad i hågen plogen i den sega Sevallaleran och där satt han fast i två timmar tills alla andra plöjare hade gått i mål. En annan gång tog gnistan slut redan i Dingtuna på grund av elfel för att nästa gång stanna mitt i plöjningen då batteriet tog slut för att året därpå få motorstopp då han dopat bensinen med diesel för att få fram en fotogenblandning. I år kom Jimmy inte bara till start utan även i mål men fick blygsamma 9 poäng att jämföras med vinnarens 108 poäng. Ändå är det en stor prestation att med en enskärig plog och 14 hästar kunna nå slutfåran. En annan god prestation gjordes av Gunnar Hellkvist på en gengasdriven Case från 1934 som efter första plogfåran fick slut på gasen vilket gjorde att traktorn stannade. Han rörde då snabbt om i grytan och fläktade en stund och vevade igång traktorn. Bra gjort! Birger Eklund har heller inte så lätt med vår gamla traktor av märket Munktells 22 från 1928. Birger får traktorn att gå bättre och bättre år för år. Tidigare orkade traktorn inte med mer än att dra en plog men numera plöjer Birger med två skär. Vi borde kanske införa handikapp så att de äldsta ekipagen fick handikapp. Munktellmuseet hade för avsikt att ställa upp med en traktor från 1917 men de föll för frestelsen att dopa brännoljan med någon typ av tvättmedel. När traktorn fick reda på att kunna utsättas för dopningstester vägrade den att starta och lämna Eskilstuna. Enligt reklamen från 1917 så skulle denna traktor kunna dra en treskärig plog. Jag tvivlar? Hästarna från Kvinnesta Lantbruksskola hade jämt jobb med en plog.

Två nya tävlingsplöjare har gett sig in i leken och det är Filip Ingmarsson Romfartuna med en Ferguson med tillhörande plog årgång 1952 och Arne Eriksson Kila Gullvalla på en av sina Lanz Bulldog. Arne Eriksson har en gedigen traktorsamling som är väl värt ett besök har det viskats i mitt öra. En som vi saknade i år var Hans Ahlström och hans Lanz. Han var upptagen på annat håll denna stora dag. Även fjolårets segrare Johan Westerdahl saknades i plogfåran.

Nya uppvisningsplöjare har kommit till. De är Munktellsmuseet som inte kom till start, Fredrik Johansson Hubbo, Ole Olson Västerfärnebo, Per Arne Pettersson Heby och Johan Smedberg Hubbo. Roligt att så många nya stöter till. De är mycket välkomna i gänget.

Öriga begivenheter var besöket av sevallabon Johan Theofron som bodde i Sevalla 1816 – 1821 och här representerad av Ralph Angestam, en tändkulemotor av 1913 års modell från Munktellsmuseet, loppmarknad och en tändkulemotor inlånad från Västerås som drog en ”tiomannare” som används till att barka och vässa stör på. Barna gladdes av att få klättra på halmbalar och åka traktor och vagn.

Årets tema var skogen där både gamla motorsågar från 50-talet visades i kombination med hästdragna skogskälkar och den på 50-talet så välkända ”Domänkälken”.

Äldsta tändkulan var från 1913 och äldsta traktorn från 1928. Den yngsta traktorn var en John Deere av 2009 års modell på 200 hk. Utmärkande för denna traktor är att den styrs av en satellit/GPS och kan med sin värstingutrusning hålla sig på rätt ställe med en precision av plus/minus 3 centimeter. Hinder på fältet kan läggas in i traktorns dator och sen behöver föraren bara åka med och övervaka. När skördetröskan går över fältet kan avkastningen punkt för punkt registreras i tröskans dator och som sen kan tankas över till traktorns dator och som i sin tur styr mängden konstgödsel som måste läggas på fältet för att få optimal skörd. Så nog har det skett en hel del inom jordbruket på mindre än 100 år.

Även årets Plöj gick bra och välsmort. Ingen nämnd och ingen glömd men jag vill nämna ett nytillskott till gruppen, Veroncica Cardi som går och läser marknadsföring och praktiserat sina kunskaper på årets veterandag. Inte dåligt gjort att få ut Tvärsnytt för att sen ge oss 3 minuter på bästa sändningstid före arrangemanget. Bra gjort! Ett stort tack till Tord Elander som upplät marken för både plöjning och parkering. Resultatet blir alltid en skördnersättning om inte vi får en mycket kall vinter med djup tjäle.

Plöj 2010 går av stapeln den 18 september nästa år om allt går efter planerna. Välkomna då!

2009-09-29 Gunnar Björklund

Bergtäkten på Stora Bortomta

Tolv personer har överklagat bergtäkten i Bortomta till Miljödomstolen.

Orsaken är att de kringboende vill ha saken mer utredd då området är enligt deras förmenande har ett intensivt utnyttjat friluftsområde med hästansluten verksamhet för 25 till 30 hästar som kan påverkas av buller, vibrationer, luftföroreningar och damningar. Bergtäkten kan också påverka nyckelbiotopen som ligger 250 meter från brytgränsen samt den angränsande ekologiska odlingen. Ett annat problem som bör utredas är hur vattentillgången för dammbindningen skall lösas och hur vattenavrinningen från täkten skall ordnas då avrinningen knappast kan rymmas i befintligt dike som går två meter från en vattentäkt. Samtidigt påpekas det att det numera inte finns något behov av mer berg i och med att E18 är färdigutbyggd 2010 och Vägverket har inga fler projekt planerade i närheten. Om täkten kommer till stånd så bör det maximala uttaget fastställas samt att trafiken begränsas. Allt detta saxat ur inlagorna till Miljödomstolen.

Länsstyrelsen och verksamhetsutövaren har beretts tillfälle att senast 25 juni yttra sig över klagandes senaste yttranden. Därefter kommer bedömning att göras om målet är klart för avgörande. Dom i målet bör kunna hinnas med före årsskiftet.

De som vill veta mer kan gå in på hemsidan http://www.landsbygdsadresser.se/ där inlagorna till Miljödomstolen finns.

Gunnar Björklund

Beslut om bergtäkten på Stora Bortomta

Länsstyrelsen i Uppsala kungjorde i Uppsala Nya Tidning och Enköpingsposten att de har gett sitt medgivande enligt Miljöbalkens 9 kap. för att öppna bergtäkten i Stora Bortomta. Tillståndet gäller 4 milj. ton under en  20-årsperiod med en genomsnittlig årsproduktion av 200 000 ton som får krossas och sorteras. Införsel får ske med 10 000 ton årligen av schaktmassor lämpliga för byggnads- eller anläggningsändamål där föroreningsrisken är ringa.

Eventuella överklaganden skall göras inom tre veckor efter kungörelsen som  anses vara gjord den 13 feb. Handlingar finns tillgängliga hos Enköpings kommun och på Länsstyrelsen i Uppsala.

Gunnar Björklund

Två möten i ett!

Förra onsdagen den 18 februari hade hembygdsföreningen och bygdegårdsföreningen sina årsmöten inför ett 25-tal medlemmar.

Vi började med hembygdsföreningens årsmöte som kunde redovisa att man ordnat allt från kyrkstig till veteranplöjning under förra året.

Frågor som dök upp under årsmötet var arbetet med ortsadresser där Gunnar Björklund och Lars Elander lägger ner ett stort arbete. Vill ni veta mer läs gärna på www.landsbygdsadresser.se.

En fråga som diskuterades och som myndigheterna tydligen inte har något svar på, enligt Gunnar, är hur många som bor i Sevalla?

Vår egen hemsida i socknen uppmärksammades och mötet är tacksamma för Fredrik Westermarcks arbete med att bygga och uppdatera sidan sevallasocken.se. Föreningarna uppmanades att hålla koll och skicka in aktuella uppgifter till Fredrik.

Styrelsen för hembygdsföreningen valdes för 2009 och ser ut så här:
Magnus Nilsson, ordförande
Maria Stolt, Lars Liljeros, Elisabeth Spillman-Åkerlund, Anita Eriksson, Roland Johansson, Hanna Stadig och Bengt Arnholm.

Avslutningsvis så tackade Marita Ljung alla närvarande som jobbar med produktion och distribution av Sevallanytt med varsin röd ros. De gör ett ovärderligt jobb för att Sevallanytt ska komma ut.

Vi serverades fika och därefter startade bygdegårdsföreningens årsmöte.

Bygdegårdsföreningen har haft mycket aktiviteter som vanligt under 2008. Pubkvällar, grisfest, vårstädningar samt den lyckade 50-årsfesten i oktober. De passade på att tacka alla som hjälpte till med att rusta upp bygdegården under sommaren. Utan alla frivilliga hade det inte gått att genomföra.

Kyrkan har lämnat ett välbehövligt bidrag med 35.000 kr vilket styrelsen var mycket tacksamma för.

Tommy Johansson hade avböjt omval som ordförande och som ny ordförande valdes Per Elander i Skogsbro. Övriga som valdes in i styrelsen är: Inger Rickardsson, Mikael Landström, Petter Asp, Sven-Åke Eriksson, Erland Sandell, Andy Morgan, Lars Forslund samt Veronica Cadei och Robert Johansson som är helt nya.

Mötet avslutades med att tacka Tommy för ett gott jobb som ordförande under fem år. Han uppvaktades med present och blommor från styrelsen.

Vid pennan som pressreferent
Marita Ljung

Hur påverkar den planerade bergtäkten oss?

Just nu planeras en bergtäkt i skogen vid Stora Borttomta, cirka fyra kilometer från Sevalla by. Förutom bergtäkten finns även framtidsplaner på asfaltsverk och avfallsdeponi.

Hur dessa kan komma att påverka oss som bor här med buller, trafik, samt eventuella föroreningar står att läsa i den MKB-analys som Enviplan AB tagit fram.

Ännu är inte något beslut fattat och pärmar med bl a MKB-analysen finns att hämta hos Eric Pettersson i Borttomta. En pärm för utlåning finns även hos Katarina Gränsman på Vackervallen.

Åsa Slobodnik

Stöd från Sevalla når Himalayas höjder

På onsdag åker Curt Gregers-Varg till Indien. Med i bagaget finns bland annat en bärbar dator som ska överlämnas till skolans elever i den lilla bergsbyn Chhibbo Busty.

2008-09-16-sevalla-chhibo-900

Tillsammans med Roger och Suzanne Lenngren gör Elisabeth och Curt Gregers-Varg en stor insats för bybor i Himalaya.

Det var på en motorcykelresa i Himalaya som Curt Gregers-Varg kom i kontakt med bergsbyn Chhibbo Busty. Här bor och arbetar Roger Lenngren och hustrun Suzanne sedan tio år tillbaka. Roger åkte till Indien för att arbeta för en stor internationell hjälporganisation i Calcutta. I den jättelika staden finns drygt fyratusen slumområden. En oerhörd siffra som för oss svenskar är svår att förstå.

– En person kan inte göra allt men alla kan göra något, säger Roger Lenngren när vi träffas runt köksbordet hos Curt och Elisabeth Gregers-Varg.

Jobbet som socialarbetare bland gatubarn och fattiga familjer i Calcutta är tufft och att leva mitt i misär och kaos tar på krafterna. För att samla nya och komma bort från den fruktansvärda miljön åkte Roger norrut till den betydligt renare luften i Himalaya. Överväldigad av naturen och den klara luften blev han kvar.

– Intresset för motorcyklar har alltid funnits och med Himalayas natur med världens högsta bergstoppar i bakgrunden, startade jag Himalayan Bike Tours, som arrangerar motorcykelresor till bland annat Lhasa, Mount Everest och det gömda paradiset Sikkim.

Men Roger förälskelse i Himalaya omfattade inte bara naturen och de snötäckta bergstopparna. Här träffade han också sin blivande fru Suzanne.

– Suzanne är uppvuxen i den lilla byn Chhibo Busty, en by där byborna, framförallt ensamstående föräldrar, lever under svåra förhållanden, berättar Roger.

Flera av motorcykelresenärerna uppmärksammade situationen i Himalayas bergsbyar och allt oftare ställdes frågan ”hur kan vi hjälpa till?”.

– Vi bestämde oss för att starta en insamling och i första hand satsa på de barn som på grund av familjens ekonomiska situation inte skulle få gå i skola, berättar Curt.

En stödförening, Chhibo Busty Development Trust, bildades i Sverige och Curt Gregers-varg startade arbetet med informationsspridning och insamling av ekonomiska medel.

Föreningen har precis fått klart med sitt bankgironummer och till helgens veteranplöjning anordnades en loppis till förmån för barnen i Chhibo Busty.

Föreningens ekonomsiska medel går till skoluniformer och läroböcker och snart står skolans första datarum färdigt. Internetuppkopplingen sker via satellit men bredbandsnätet byggs ut hela tiden och i den närbelägna staden Kalimpong, med 40 000 invånare, finns redan bredbandsuppkoppling.

Det är otroligt viktigt att barnen får datakunskaper och lär sig engelska. Det öppnar helt nya dörrar för befolkningen i annars isolerade bergsbyar, förklarar Curt som i veckan åker till Indien.

Med i bagaget finns bland annat en bärbar dator som kommer att överlämnas till skolans elever.

Vill du lämna ett bidrag till Chhibo Busty så är föreningens bankgironummer 325-8852.

Åsa Slobodnik

Logotyp för Veteranplöjning i Sevalla

Sevalladagen 2007

Många tyckte att årets arrangemang var mycket välorganiserat och familjärt. En orsak kan vara att i år var det inte veteranplöjningen som var dominerade utan att, och då i synnerhet damerna som tyckte att det var trivsamt att gå och botanisera bland alla stånden. Det var loppis, det var hantverk, ull, knivar, flygmaskiner, blommor, förskola, snökedjor, traktorhytter, brända mandlar, korv med bröd och kaffe därtill kompletterat med lite godis och rundturer för både barn, vuxna och åldringar och ponnyridning för de små. Dessutom hade vi fått ett tillskott med veteranbilar. Det var 11 stycken amerikanare plus ett antal Oplar och två Jeepar.

Manegen öppnades med tornerspel där riddarna var från fem år och uppåt. I år var det bara en riddare som fick assistans av sin mamma men han gjorde väl ifrån sig när äpplet klövs med ett välriktat slag med svärdet. Som publik fick jag ibland hjärtat i halsgropen när hästar stegrade sig under anfallet. En fantastisk uppvisning. John Selin med kompisar, hundar och hundförare, imponerade i år igen. Det måste ligga mycket träning bakom för att få hundarna att lyda blint på både handrörelser, röst kommandon och visselpipa.

Nytt för i år var uppvisningsflygning med modellflyg. De båda flygarna Sten Hollman och Michael Odälv diskuterad före uppstigningen om det var rådigt att gå till väders med modellerna under rådande vindförhållanden med hård och ojämn vind.

Sten Hollman gick upp först med en ”vanlig” flygmaskin. I vissa lägen var vinden så hård på de högre höjderna så att vinden tog över pilotens manöver och vid ett tillfälle ”backade” maskinen. Sten Hollman som är en gammal trafikflygare säger att det i vissa lägen är svårare att flyga en modell än ett stort pasagerarplan. I kritiska lägen slår Sten till autopiloten och fungerar den som den ska så ordnar allt till sig och planet lägger sig i planflykt och styr rakt och stadigt rakt fram. Sten har en låda på magen med en massa spakar som han flyger maskinen med. Den starka vinden gjorde att första landningsförsöket måste göras om och först på andra försöket lyckades han ta ner den lilla maskinen som var byggd i ”frigolit” och vägde bara 570 gr.

Övriga data: Spännvidd 110 cm utrustad med servostyrning kopplad till en gyro och radio. Motorn var en tre-fasmotor på 140 W som gjorde 10 000 r/m som max. Batteriet var ett litiumpolymerbatteri på 111.1 volt och 1Ah som räcker i 15 – 16 minuter i normalfart. Batteriet kostar 130 kr. Flygmaskinens hastighet är 20 – 60 km/timme. Det finns även små rea-motorer till modellplan som drar bränsle som motsvarar en 200 hk bilmotor när de drar på full gas.

Michael Odälv flög helikopter. Rotorbladen som är av kolfiberarmerad plast med en diameter på hela 1,5 meter och där rotorn gör 1950 r/m och där kraften levereras av en 8 kubikcentimters motor på 2,5 hk och som roterar med hela 19 000 r/m. Hela maskinen väger 3,9 kg fulltankad.

Trots det hårda vädret gjorde Michael lopingar med helikoptern och flög till och med upp och ner som ansågs vara omöjligt för ett 10-tal år sedan. Bägge flygarna gjorde in imponerande flyguppvisning.

2007-09-15 Gunnar Björklund

Sevalladagen 2006

Segern i plöjningen togs i år av Curt Andersson, Tortuna på en Ferguson grålle och pokalen fick överlämnas av fjolårsvinnaren Dick Nilsson från Mariefred. Dick tordes tydligen inte ställa upp i år då han stack till Norrland för att jaga ripor. Bra gjort av Curt även om vi tyckte att pokalen skulle ha återförts till Sevalla. En tröst är att självaste plöjningsgeneralen Bo Johansson tog andra priset. Orsaken till att han gick miste om första priset kan ha varit att det att det bara var förbehållit Sevallabor i år att få muta domarna och dopa traktorerna. Domarna å sin sida klagade på att sidoinkomsterna i år var ovanligt dåliga vilket de skylde på snåla sevallabönder. Jag skulle dock tro att orsaken var att all kraft från oss i Sevalla gick åt till att hålla igång hela arrangemanget som växer i popularitet från år till år. I år var det 1100 betalande besökare mot 800 stycken i fjol. Totalt var vi väl med barn, tävlande och arrangörer omkring 1500 personer.

Bland de stora traktornyheterna var en Ford/Ferguson från 1939 som ägs av Kalle Lundberg. Denna traktor var föregångaren till Grållen och hade det för sin tid det så revolterande hydraul-systemet. Äldsta traktorn var även denna gång Sevalla Tekniska ViUngas tändkuletraktor från 1928 ME 22 som betyder Munktell Eskilstuna.

Tortunaborna som kom i stor myckenhet i samlad hop drog sig så småningom hem till Tortunagården för en Afterplöj där segern firades med Munktellsöl och en inbjudan till Sevalla att få delta nästa år även om vi skulle vinna.

Till årets Plöj-boy i klassen stil och etikett röstade publiken på Roger Lötegård från Bred och Birger Eklund Tillberga. De fick samma poäng men eftersom Birger redan har en inteckning i pokalen fick Roger ta med sig pokalen hem till Uppland.

I manegen stormade tornerspelarna in på sina ponnyhästar. Yngsta riddaren var bara fyra år. De gjorde en fantastisk uppvisning när de visade sina färdigheter med lans och svärd. Det gällde att i full galopp stöta lansen i riddarvapnet som hängde på ett snöre, ränna svärdet genom flera ringar samtidigt eller att spetsa fienden med lansen varefter svärden med stor precision stöttes ner i en tunna. De unga ryttarna med mammorna var därtill mycket stiliga att se i sina praktfulla kläden för att inte tala hästarna i sina schabrak. De började träna i juni i år så frågan är var de skall sluta när de hade sin första uppvisning redan på Brunnbydagarna i augusti och nått en sådan färdighet i mitten på september. Riddarna var:

  • Prickiga riddaren Joel Torstensson 4 år med mamma Jenny
  • Nattens riddare Anton Lindholm med mamma Ank
  • Drakens riddare Viktor Törnblom med mamma Gisela
  • Riddaren av svärdens orden Emil Forslund med mamma Tarja
  • Stjärnornas riddare Viktor Elander med mamma
  • Eldflammornas riddare Oskar Torstensson som fick klara sig utan sven.

Efter tornerspelen fick vi se en mycket imponerande uppvisning i apportering med labradorhund. John Selin talade om vad som skulle ske medan domptören Urban Larsson dirigerade sin hund Sigge med i stort sett bara en visselpipa och armarna för att få Sigge att välja ut en bestämd påse bland många som var utkastade på fältet. Till nästa år kan det vara möjligt att få se fler hundar på en och samma gång.

Efter hunduppvisningen kom sex stora, svarta och ståtliga Frieserhästar som red kadrilj. Ordet kadrilj är namnet på en fransk kontradans från 1700-talet vanligen dansad av fyra par i en fyrkant. Det finns ca. 300 stycken Frieserhästar i Sverige och 40 000 i hela välden. Frieserhästar höll på att dö ut i början av 1900-talet. Ryttarna var Ricky på Sybren, Sara på Wessel, Tarja på Sanne, Lena på Keeper, Stefan på Sybrich och Lissla på Greta med speakern Arne Nyström. Ryttarna bor långt från varandra så det kan bli svårt med träningen ibland vilket inte avslöjades i den mycket samspelta gruppen. Ryttarna kom från Järlåsa, Sala? och Sevallas Kinsta Kvarn och Säterlund. Vi hoppas att få se dom nästa år igen. Det var en upplevelse.

För barna var ändå åkandet på vagn efter en traktor med tändkula det stora äventyret. Barna satt kvar varv efter varv och en och annan förälder eller farmor sågs också bland de åkande. Vi hoppas att vi till nästa år även får en åkvagn med soffor för pensionärer – kanske en restaurangvagn med fulla rättigheter för en Munktells-öl. Leka på halmbal var en annan trevlig upplevelse för barna medan äventyret med att gå i blöt lera i gummistövlar som satt fast i leran uteblev i år till några barns stora besvikelse.

2006-10-15 Gunnar Björklund

Sevalladagen 2005

Den går hit, den går dit, den går runt en liten bit, den startar på ett kick, det är en makalös manick!

Gunnar Hörnbergs självgående slåttermaskin imponerade. Fläktremmen gick av – men det var inga problem då remmen snabbt ersattes med förarens svångrem. Hela maskinen är byggd, av delar som fanns i en bysmeds skrothög på 30-talet. Värre var det för Birger Eklund, som inte fick Sevalla Tekniska Vi Ungas ME 22 (Munktell Eskilstuna 1928), att gå på mer än en cylinder – ett problem vi har haft i många år. Efter det att segraren var korad kom en veteran fram till Birger och berättade, att de gamla tändkulemotorerna måste slaggas ur i ett skruvhål uppe på tändkulan, före varje start för att gå bra – ett moment som inte behöver göras på de mer moderna tändkulorna som kom på 30-talet.

Gunnar Hellkvists gengastraktor förvånade mången ungdom. De hade inte en aning om att en traktor från 30-talet kunde drivas med ”grön” björkved som omvandlas till giftig koloxid som renas i traktorns påbyggda gasreningsanläggning för att sen sugas in i motorn som ersättningsbränsle för fotogen och bensin.

En annan begivenhet var Hans Ahlströms Lanz 20 Bulldog från 1936 som startas med blåslampa och ratten?

De riktiga hästkrafterna kom från Lex och Jharex som fick mobilisera alla sina inneboende hästkrafter från havre och hö för att kunna dra plogen i den sega leran. De två hästarna tömmades av Roland Wirenborg från Kungsör.

-Veterantraktorerna och dess förare verkar vara lika slitna”sa en ung kvinna till mig. I och för sig kan detta äga sin riktighet då många har tränat på dagarna och mekat på nätterna den sista veckan. Men undantag finns. Två pojkar, Tomas Wahlberg från Östhammar och Eric Johansson Biskopskulla som båda nyligen fyllt ”moped” var med och plöjde och en liten grabb med längtan i rösten frågade hur gammal man måste vara för att få ställa upp, så än så länge finns det god tillväxt av ”veteraner”.

Veckan före plöjtävlingen har varit jäktig för oss infödingar med alla föreberedelser. En sista anmälning till plöjningen kom med flyg och damp ner på slagfältet invirad i en handduk sent på fredagskvällen.

Årets segrare inför över 1000 åskådare blev inte heller i år en sevallabo vilket vi hade förväntat oss. Segern gick inte bara Sevallas näsa förbi utan hela länet får sörja då segern togs hem av sörmlandsbon Dick Nilsson från Mariefred på en Bolinder Munktell 20 av 1949 års modell. En tröst var att stallet Carl-Gustav och Greger Johansson Väsby Sevalla hade hyrt in proffsföraren Björn Mungsgård från Romfartuna som kom på andra plats. Björn har en tidigare seger från 2003. Stallet Väsby tog även hem tredjeplaceringen som gick till Greger Johansson som körde en Munktell BM 35 från 1957. Carl-Gustav fick hem Björns traktor för precis ett år sedan då den var delvis sönderplockad efter att ha skurit i ett vevstakslager. Stallet ställde upp med 10 traktorer i Kinsta medan den 11:e traktorn fick stanna kvar hemma på ladugårdsbacken med ett sprucket motorblock som Kalle och Greger håller på att reparera med ett ”stålspackel”.

Årets resultat räknades i år fram snabbt då Per Elander hade förbättrat dataprogrammet med fler inrapporteringstillfällen. Veteranplöjningens motto är ”Det är stort att vinna men större att komma till start” men stackars Jimmy från Dingtuna med sin 18,5 hästkrafters Allis Chalmers B från 1948 hade inte ens fått igång traktorn hemma i Dingtuna då startskottet ljöd i Sevalla trots en hel natts mekande och i fjol tappade han gnistan som han återfick med hjälp av ett 12 volts batteri och året innan stannade traktorn i halvtid då den var dopad med för mycket diesel och året dessförinnan blev han sittande på en vändteg då krafterna inte räckte riktigt ända fram. Men Jimmy lovade att nästa år skall vi få se på gnistor från hans nya 6-voltsbatteri i kombination med ren bensin.

En fundering är varför Västerås förnämsta traktorstall med över 50 klenoder hitintills aldrig ställt upp i Sevalla? Är det tävlingsnerverna som inte håller?

En stor seger togs hem av Anette Gahlin som blev årets ”Plöjgirl” framröstad av publiken i tävlingen ”Vett och etikett”. Tävlingen går ut på att kora det snyggaste ekipaget där klädsel och traktor skall harmonisera i tiden och det vara den andra segern för Anette i denna gren.

Andra begivenheter var Kent Stolts glasgravering som imponerade på kännare och Ingbritt Linds hemkärnade smör gick åt som smör i solsken medan Franz Sherrers knivhantverk beundrades, men så är han också en konstnär och verkat som sockerbagare i hela sitt liv som med en kniv och lite marsipan kan trolla fram en ros på mindre än en minut. Jenny Collander från Tallbacka visade att hon inte bara kan träna hästar till seger utan även kan sko en häst, men så har hon en mångårig träning från både Sverige och Italien.

Loppmarknaden inbringade hela 2 774 kr som går till Hembygdsföreningen för grejer som Elaine Karlsson från Ålbo skänkt.

SevallaRyttarna hade sitt raise medan veteranerna tävlades med traktor och plog. Där vann Hanna Johansson överlägset på Vanja i 1:a heatet kategori B medan Carolina Junhede kom tvåa i ett fantastiskt lopp med hästen Lilleman. Carolina red Lilleman för första gången och fick ”sitta av” (blev avkastad) två gånger då hästen ville åt ett annat håll än där målet låg. Andra heatet gick med fullt ös hela loppet där kategori B vanns av Disa Nygren-Seldén med hästen Ivory Sun och Lisa Billgren blev tvåa på Mona och trea kom Elin Rönnlund på Carolina medan fjärde plats togs av Nicolina Nyström med hästen Tuffen.

Sevalladagen var i år på Anders Erikssons marker på Kinsta – en plats och inramning som är svår att överträffa. Anders fixade tillsammans med Kent till en portal av halmbalar som gjorde ett mäktigt intryck. Många tackade för en härlig dag och ville komma tillbaks nästa år igen.

2005-10-15 Gunnar Björklund