Å-kampen 2017

Lördagen den 5 augusti kl 16:00 samlas vi för att ha dragkamp mellan boende på båda sidor om Sagån i Sevalla. På den östra sidan står fjolårsvinnarna redo att möta den revanschsugna västra sidan.

Vi samlas som ifjol vid bron i Väsby och går därefter ner till arenan där avgörandet kommer att ske.
När dragkampen är avgjord så finns grillar uppställda och vi grillar och äter tillsammans, så ta med det ni vill äta och dricka.

Varmt välkomna önskar styrelsen i Sevalla Hembygdsförening!

Förbättrad karta över fiberprojektet

Vi har fått en uppdaterad och tydligare karta över det område som omfattas av Fibras projekt för att ansluta Sevalla med omnejd.

Den uppdaterade kartan kan du ladda ner från Karta över fiberprojektet Sevalla med omnejd.

Förklaring till kartan

Gröna ringar är sådana adresser som stödet grundar sig på, dvs 230st av dessa måste teckna sig för att projektet skall bli av. Dessa kommer att få ett avtal skickat till sig.
Gula ringar kommer också få ett avtal för de ligger ”på vägen” till någon av de gröna ringarna (adresserna).
Röda ringar måste själva höra av sig till Fibra för en offert om de vill ansluta sig.

Uppdatering om bredband i Sevalla

I inledningen av juni blev bredbandsgruppen kontaktad av Fibra. Fibras ledning hade då gett klartecken att gå vidare med projektet utifrån den projektering som har genomförts under våren.

Det innebär att Fibra inom kort, kanske redan när du läser det här, går ut med information och avtal för anslutning. Redan nu kan vi säga att kostnaden per fastighetsanslutning kommer att bli 26 500 kr, så som aviserats som maxbelopp tidigare.

Under sensommaren kommer Fibra att bjuda in till två informationsmöten där de kommer att berätta mer samt att det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor. Det kommer även att bli ett möte med berörda markägare.

Värt att nämna är att nästan 90% av de adresser som ingick i ansökan till Länsstyrelsen måste ansluta sig för att Fibra ska sätta igång med byggnationen av nätet. Fibra har i projekteringsarbetet identifierat adresser som inte var permanentboenden och som inte var med i de ursprungliga listorna. Fastighetsägare till dessa fastigheter kan anslutas men de ligger utanför stödet i Landsbyggdsprogrammet och dessa kommer att få eller behöver begära offert från Fibra.

Det finns säkert en hel del frågor och du kan givetvis ställa frågor till oss som ingår i bredbandsgruppen så ska vi försöka att svara på frågorna eller om vi inte vet så tar vi dom vidare till Fibra.

Champagneprovning i Sevalla Bygdegård

Bubbelprovning

Kan du skilja på Cava, Prosecco och äkta champagne? Den 13 maj får du chansen att testa i Sevalla Bygdegård.

Göran Boman, som är ordförande i Munskänkarna Västerås, berättar om vinhistoria, vinodling, hur mousserande vin framställs.

Efter vinprovningen bjuds det på lite tilltugg i form av räkor, bröd och ost. Baren är öppen som vanligt för dig som vill ha öl eller andra drycker. Mer vin finns till självkostnadspris.

Anmälan senast fredagen den 5 maj!

Pris 250 kr per person. Betalning gäller som anmälan. Swish till Erik Tullberg Linder 0732-367754 – (OBS! skriv alla deltagares namn) eller kontant till Erik personligen.

Varmt välkomna!

Bygdegårdsföreningen

Tänk på att det krävs medlemskap i Sevalla Bygdegårdsförening för att delta i bubbelprovningen. Är du inte medlem så kan du lösa medlemskap i samband med att du avlägger avgiften för vinprovningen. Kostnaden för medlemskap är 100 kr per person och år alternativt 200 kr per familj och år.

Valborgsfirande vid Sevalla Bygdegård

Sevalla Hembygdsförening bjuder in till traditionellt Valborgsfirande vid Sevalla Bygdegård. Våren hälsas välkommen av Sevallas valborgskör och av Sevalla Jakthorns emsemble.

Sevalla bygdegård och puben öppnar kl 19.00 och brasan tänds kl 20.00. Lotterier, för både barn och vuxna, korv, kaffe och bardrycker kommer att säljas och senare på kvällen så spelar trubaduren Jörgen Söderberg på scenen.

Firandet arrangeras av Sevalla Hembygdsförening och Sevalla Bygdegårdsförening.

Tänk på att Sevalla Bygdegårdsförening har serveringstillstånd enligt alkohollagen, detta innebär servering av alkoholhaltiga drycker endast får ske till föreningens medlemmar och att inga egna alkoholhaltiga drycker får medföras till bygdegården.

Rapport från bredbandsgruppen

I inledningen av 2016 fick vi information om att Fibra var intresserade av att dra fram fiber till Sevalla och bygga ut nät till samtliga permanentboenden i socknen.

På uppdrag av Sevalla Hembygdsförening tillsattes den 7 mars en arbetsgrupp bestående av Marita Ljung, Anders Karlsson, Per Elander, Ronny Hellberg och Fredrik Westermarck för att undersöka möjligheter till att fibersätta Sevalla. Initialt med att inleda en dialog med Fibra.

Den 22 mars mötte gruppen en representant för Fibra för ett första möte, där han berättade att Fibra ville starta ett projekt för att bygga ut bredband i Sevalla och områden norr om Tillberga och Tortuna. Planen från Fibra var att starta projektet till sommaren. Gruppens och Fibras plan var att informera om bredband och Fibras planer i inledningen av sommaren.

I slutet på mars fick gruppen reda på att Fibra avsåg att söka medel från Landsbygdsprogrammet för utbyggnaden och att ansökningstiden skulle gå ut i månadsskiftet april/maj. Gruppen kom tillsammans med Fibra överens om att gruppen skulle hjälpa Fibra med att informera och ta in intresseanmälningar för Sevalla och Fibra tillsammans med kommunen skulle ta resterande område.

Gruppen skapade ett informationsblad, som delades ut av den upparbetade distributionskanalen som förser Sevallaborna med SevallaNytt. Gruppen skapade en intresseanmälan där man kunde anmäla sitt intresse. Initialt var Fibras inställning att 60% behövde anmäla sitt intresse men Fibra ändrade efter hand intresseanmälningsgraden baserat på diskussioner med Länsstyrelsen och intresset bland andra aktörer för att ta del av stödet. Först till 80% sedan till 85%. I Sevalla gick det bra att få in intresseanmälningar men baserat på information från Fibra så insåg gruppen, efter någon vecka, att Fibra och kommunen hade svårt att nå ut. Gruppen gjorde en insats och delade ut informationsblad till de adresser utanför Sevalla där Fibra inte hade lyckats få kontakt. De 12 adresser i Sevalla som inte hade svarat på intresseanmälan och inte heller tackat nej fick besök av representanter från gruppen.

Med mindre än en vecka kvar så hade 81,5% anmält sitt intresse så gruppen gjorde ytterligare insatser i de norra delarna av Sevalla socken. Gruppen insåg att Fibra och kommunen inte nådde ut per telefon utanför Sevalla så gruppen ryckte åter ut och besökte samtliga adresser, inom hela området, och lyckades tillslut att nå strax över 97% i antalet intresseanmälningar. Fibra beviljades stöd den 15 juni för området – en av få ansökningar som beviljades stöd i länet, mycket på grund av gruppens målinriktade arbete.

Den 30 november  och den 7 december hölls informationsmöten för de som anmält intresse för bredband i Bygdegården i Sevalla. Gruppen uppskattar att ca 200 personer besökte de två mötena. För närvarande arbetar Fibra med projekteringsarbetet för projektet, därefter kommer Fibra att gå ut med erbjudande och gruppen är redo att åter vara behjälpliga.

Gruppen har haft 6 möten, 2 informationsmöten, löpande informerat via artiklar i SevallaNytt, på webben och på Facebook om gruppens arbete.

Fredrik Westermarck