Välkommen

På sevallasocken.se hittar du information om och för de som bor i Sevalla. Bland Här hittar annat hittar du information om vår fina bygdegård som går att hyra för dina evenemang eller läs mer om den årliga Sevalladagen med veterantraktorplöjningen.