Bergtäkten på Stora Bortomta

Tolv personer har överklagat bergtäkten i Bortomta till Miljödomstolen.

Orsaken är att de kringboende vill ha saken mer utredd då området är enligt deras förmenande har ett intensivt utnyttjat friluftsområde med hästansluten verksamhet för 25 till 30 hästar som kan påverkas av buller, vibrationer, luftföroreningar och damningar. Bergtäkten kan också påverka nyckelbiotopen som ligger 250 meter från brytgränsen samt den angränsande ekologiska odlingen. Ett annat problem som bör utredas är hur vattentillgången för dammbindningen skall lösas och hur vattenavrinningen från täkten skall ordnas då avrinningen knappast kan rymmas i befintligt dike som går två meter från en vattentäkt. Samtidigt påpekas det att det numera inte finns något behov av mer berg i och med att E18 är färdigutbyggd 2010 och Vägverket har inga fler projekt planerade i närheten. Om täkten kommer till stånd så bör det maximala uttaget fastställas samt att trafiken begränsas. Allt detta saxat ur inlagorna till Miljödomstolen.

Länsstyrelsen och verksamhetsutövaren har beretts tillfälle att senast 25 juni yttra sig över klagandes senaste yttranden. Därefter kommer bedömning att göras om målet är klart för avgörande. Dom i målet bör kunna hinnas med före årsskiftet.

De som vill veta mer kan gå in på hemsidan http://www.landsbygdsadresser.se/ där inlagorna till Miljödomstolen finns.

Gunnar Björklund