Bilder från Sevalladagen med veteranplöjning 2009

 

Har du bilder från Veteranplöjningen 2009 som du vill ha publicerade här? Kontakta Gunnar eller Fredrik.