Skip to main content

IMG_5242

Polismannen Patrik Nordin, Västerås under fotpatrullering som med sin närvaro lugnade ner konkurrenterna från grannsocknarna då de tre första platserna gick till Sevalla-plöjarna helt enligt reglerna