Regler för veteranplöjning i Sevallamästerskap 2010

  1. Öppningsfåra. Domarna kontrollerar rakhet, renhet och djup. Max 3 x 5 poäng
  2. Rygg. Domarna kontrollerar höjd, slutenhet och anslutning till övrig plöjning. Max 3 x 5 poäng
  3. Övrig plöjning. Domarna kontrollerar tiltornas likformighet och slutenhet. Max 3 x 5 poäng
  4. I och urtag. Domarna kontrollerar om plogen har satts i på rätt ställe och lyfts på rätt ställe. Max 3 x 5 poäng
  5. Slutfåra. Domarna kontrollerar rakhet, renhet, djup och anslutning till övrig plöjning. Max 3 x 5 poäng

Publik och deltagare uppmanas till försiktighet och uppmärksammas på att all närvaro sker på egen risk.

Arrangör är Sevalla Föreningsråd tillsammans med Hembygdsföreningen och övriga ideella föreningar i Sevalla samt Tillberga LRF.