Intet nytt från Fibra

Fibra har under sommaren inte arbetat med projektet utan även de har passat på att ha semester. Enligt uppgift så kommer en projektorganisation att skapas inom någon vecka.

Projektorganisationen har till uppgift att hantera alla praktiska frågor och genomförandet av projektet. De kommer att att fortsätta arbetet med markavtal snarast samt att se över det erbjudande som ska presenteras för de tilltänkta kunderna.

Vi kommer att informera mer när projektorganisationen är tillsatt och vi har fått veta mer, vilket förhoppningsvis sker inom ett par veckor. Information kommer att läggas upp på sevallasocken.se när den finns tillgänglig.