Kallelse till årsmöte i Sevalla Hembygdsförening

Den 21 februari kl 19:00 är det dags för årsmöte i Sevalla Hembygdsförening i Sevalla bygdegård för föreningensmedlemmar. Motioner från medlemmar i föreningen som ska behandlas på årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 7 februari kl 23:59.

Önskar man som medlem i Sevalla Hembygdsförening att ta del av motioner och propositioner inför mötet kan man meddela någon av styrelseledamöterna att man önskar ta del av dessa så kommer styrelsen att skicka dem per mejl till de som meddelat sitt intresse.

Anmäl om du önskar få motionerna skickade till dig inför årsmötet, dock senast den 17 februari på adressen hembygdsforeningen-arsmote@sevallasocken.se.