Ruccolasticklingar

Småprojekt inom klimat, energi och miljö

Nu finns det möjlighet till finansiering på upp till 30 000 kr för småprojekt inom klimat, energi eller miljö från Leader Mälardalen. Det kan vara aktiviteter som föreläsningar, kurser, workshops och liknande. De som kan ansöka är föreningar, företagare eller intressegrupper.

Har du någon idé ta kontakt med oss i Sevalla Hembygdsförening så kan vi tillsammans se hur vi går vidare.