Kallelse till årsmöten

Uppdatering 13/5:

Årsmötena är uppskjutet till den 10 juni.

Med en förhoppning om att restriktionerna lättar om några veckor väljer vi att skjuta på årsmötet. Det låga antalet anmälningar till ett digitalt möte bidrar även till att vi väljer att flytta det några veckor fram.

På plats i bygdegården

Om restriktionerna möjliggör att 50 personer kan samlas den 10 juni kommer mötet att hållas i bygdegården. Föranmälan krävs. Du kan anmäla dig redan nu!

  • Skriv ditt namn och vilket/vilka möten du vill delta på.
  • Du blir tilldelad en plats som du ska sitta på under hela mötet. Du tar med egen förtäring till pausen. Du bär munskydd och du håller avstånd.
  • Du kommer självklart till mötet utan förkylningssymptom!

Program:

Kl.19.00- 20.00 Årsmöte för bygdegården
Kl. 20.00- 20.15 Fika med egen förtäring
Kl.20.15- 21.15 Årsmöte för hembygdsföreningen


Anmälan: anmalan-arsmote@sevallasocken.se


OBSERVERA: Till årsmötena är det extra viktigt med stor uppslutning då framtiden för både Hembygdsförening och bygdegårdsföreningen kommer att diskuteras och tas beslut om.

Möteshandlingar för båda årsmötena finns att hämta här.

Väl mött till årsmöten med Sevallas bästa i fokus