Loppis på Sevalladagen

Har du något du vill sälja och vill göra det på Sevalladagen med Veteranplöjning den 24/9?
Är du privatperson – ta kontakt med Elisabeth Spillman 070- 730 35 52. Berätta vad du vill sälja och vilken yta du behöver.

Säljer du i egenskap av privatperson så kostar det 100kr om du är utomsocknes. Är du Sevallabo så är det kostnadsfritt!
Mer info om Sevalladagen hittar du här.

Välkommen!