Taco med lek

Under 2022 genomfördes ett projektet kring barns demokrati. Barnen lämnade in förslag till verksamhetsplan för 2023 och nu kör vi i gång!

Sevalla Hem- och bygdegårdsförening bjuder in till: ’TACOS MED LEK’!

Fredag 26 maj kl. 17.00

Gammal som ung, spring i benen eller tung?

Vi ses på Tacofredag i bygdegården för en gemensam buffé och sedan samvaro och lekar.

Pris: 40:-/person och medlemmars barn äter gratis!

Anmälan: Antal vuxna och barn och ev. allergi. sevallahemochbygdegard@gmail.com senast 24/5

Medtag egen dryck, hela familj och ett glatt humör!