Arbetsgruppen om enskilda avlopp i Sevalla

Syftet med arbetsgruppen är att hjälpa till med förslag på lösningar och samordning av inköp.

Arbetsgrupp

Arbetsgruppen består av

  • Magnus Nilsson ordf. 021-652 00
  • Lena Nykvist 021-38 17 90
  • Gunnar Björklund 021-620 23
  • Tjelvar Collander 021-620 73
  • Fredrik Westermarck 021-18 15 57

Information

Arbetsgruppen har skapat en e-postlista, avloppsinfo@sevallasocken.se, för att kunna meddela intressenterna när det finns ny information tillgänglig på webbplatsen och hur arbetet fortskrider.

För att gå med i listan skickar man ett e-postmeddelande till avloppsinfo-subscribe@sevallasocken.se. Man får då tillbaka ett meddelande som man måste svara på för att bekräfta att man verkligen vill gå med.

Vill man inte längre ha meddelanden från listan så skickar man till avloppsinfo-unsubscribe@sevallasocken.se. Här gäller samma sak som när man anmäler sig, dvs att man får ett meddelande tillbaka för att bekräfta att man verkligen inte längre vill ha meddelanden från listan.

Meddelanden som vi vill skicka ut till listan skickas till adressen avloppsinfo@sevallasocken.se.