Sevalla bygdegårdsförening

Sevalla bygdegårdsförening förvaltar och driver bygdegården i Sevalla även kallad Sevallagården.

Bygdegårdeföreningen anordnar även aktiviteter i bygdegården.

Medlemsavgift: 100 kr för vuxen eller 200 kr per familj
BG: 841-2967
Organisationsnr: 878001-0115
Uthyrning: Sevalla bygdegård

Styrelse

Ordförande

Claes Törnblom
Telefon: 070-3772589
E-post: claes@ltkf.se
Kinsta 5
725 95 Västerås

Vice ordförande

Tommy Johansson
E-post: tommyjohansson18@gmail.com

Sekreterare

Katarina Törnberg
E-post: katarinatornberg29@gmail.com

Kassör

Joakim Törnberg
E-post:

Vaktmästare

Vakant
Telefon:
E-post:

Övriga ledamöter

Lina Broström lakritsgroda@gmail.com
Dan Selin
Jalli Satta