Sevalla bygdegårdsförening

Sevalla bygdegårdsförening förvaltar och driver bygdegården i Sevalla även kallad Sevallagården.

Bygdegårdeföreningen anordnar även aktiviteter i bygdegården.

Medlemsavgift: 100 kr för vuxen eller 200 kr per familj
BG: 841-2967
Organisationsnr: 878001-0115
Uthyrning: Sevalla bygdegård

Styrelse

Ordförande

Caroline P Johansson
Telefon: 073-938 54 13
E-post: Caroline.p.johansson@gmail.com 
Sevalla Väsby 6
725 95 Västerås

Vice ordförande

Camilla Morgan

Sekreterare

Katarina Törnberg

Kassör

Joakim Törnberg, Sevalla Kyrkby 12
E-post: jocke.tberg@gmail.com

Vaktmästare

Vakant

Övriga ledamöter

Jenny Collander, Tommy Johansson, Marita Ljung, Maria Stolt, Tommy Samuelsson