Sevalla hem- och bygdegårdsförening

Sevalla hem- och bygdegårdsförening förvaltar och driver bygdegården i Sevalla även kallad Sevallagården.

Föreningen anordnar även aktiviteter i bygdegården.

Medlemsavgift: 100 kr för vuxen eller 200 kr per familj
BG: 841-2967
Organisationsnr: 878001-0115
Uthyrning: Sevalla bygdegård

Styrelse

Ordförande

Caroline P Johansson
Telefon: 073-938 54 13
E-post: Caroline.p.johansson@gmail.com 
Sevalla Väsby 6
725 95 Västerås