Föreningsrådet

Föreningsrådet ingår i Hembygdsföreningen och skall samordna och hjälpa alla Sevallas föreningar.

BG: 5405-8151
Organisationsnr: 012393-5744

Styrelse

Ordförande Marita Ljung 021-621 67, 070-317 55 95
E-postadress marita.ljung@compaqnet.se
Mälby Sevalla
725 95 Västerås