Sevalla Hem- och bygdegårdsförening

Bakgrund och verksamhet

Sevalla Hem- och bygdegårdsförening arbetar för att:

  • verka aktivt för bygdens framtida utveckling och att anordna  aktiviteter för gamla och unga i Sevalla i syfte att skapa en bra bygd att bo och verka i .
  • kunskapen om och känslan för hembygdens kultur- och naturarv fördjupas och förs vidare till kommande generationer.
  • kultur- och naturhistoriska minnen och miljöer tas till vara och görs tillgängliga.

Vi anordnar årligen midsommarfirande vid Sevalla bygdegård. En annan tradition är valborgsmässofirandet vid Sevalla bygdegård med brasa och kör. Sevallas veterantraktorplöjning är en uppskattad aktivitet där ett 30­-tal plöjare tävlar i plöjning med veterantraktorer.

Därutöver anordnas julgransplundring, dragkampstävlingar över Sagån, utgivning av Sevallanytt samt driver egna småprojekt till gagn för bygden.

År 1968 blev Sevalla hembygdsförening medlem i Svenska Fornminnesföreningen. Då hade föreningen redan varit aktiv under några några år. Den första kassaboken för föreningen är från 1964. Roland Lindström var då ordförande och idag, 55 år senare, är föreningen en modern och aktiv hembygdsförening som liksom förr arbetar för Sevallabornas bästa.

I Sevalla bygdegård har vi ett omfattande arkiv där en del av Sevallas historia finns bevarad. Det mesta finns inskrivet i ett register så att det är lätt att hitta den information man söker. Registret finns även hos Arkiv Västmanland.

Vill du bli medlem delar du våra värderingar om humanism, demokrati och solidaritet samt betalar in årsavgiften på 60 kr /familj till bg: 5571-5726

Ordförande

Caroline P Johansson
E-postadress: sevallahemochbygdegard@gmail.com

Tel: 073-938 54 13
Adress: Sevalla Väsby 6, 725 95 Västerås

Bankgiro 5571-5726
Organisationsnummer 802415-9181

Se även