Sevalla hembygdsförening

Bakgrund och verksamhet

År 1968 blev Sevalla hembygdsförening medlem i Svenska Fornminnesföreningen. Då hade föreningen redan varit aktiv under några några år. Den första kassaboken för föreningen är från 1964. Roland Lindström var ordförande, Nils Arvidsson, Lars Welén och Einar Brysen nämns som styrelsemedlemmar. Tage Andersson och Ture Johansson hade reviderat räkenskaperna.

Hembygdsföreningens mål har varit att bevara bygdens historia och att dokumentera nutiden. Föreningen har hjälpt till och stöttat sockenborna i aktuella frågor gentemot myndigheter när det har diskuterats vägunderhåll, skola, miljö och arbetstillfällen.

Sevallas hembygdsförening anordnar årligen midsommarfirande vid Sevalla bygdegård. En annan tradition är valborgsmässofirandet vid Sevalla bygdegård med brasa och kör. Sevallas veterantraktorplöjning är en uppskattad aktivitet där ett 30­-tal plöjare tävlar i plöjning med veterantraktorer.

I Sevalla bygdegård har vi ett omfattande arkiv där en del av Sevallas historia finns bevarad. Det mesta finns inskrivet i ett register så att det är lätt att hitta den information man söker. Registret finns även hos Arkiv Västmanland.

Styrelse

Ordförande

Fredrik Westermarck
E-postadress: fredrik@westermarck.com
Tel: 070-7776342
Adress: Kylösa 2, 72595 Västerås

Sekreterare

Elisabeth Spillman-Åkerlund

Kassör

Peter Johansson

Vice ordförande

Roger Brännström

Ledamöter

Jenny Collander
Jon Holm
Camilla Johansson

Övrigt

Bankgiro 5571-5726
Organisationsnummer 802415-9181

Årsmöte 2017

Dokument

Se även