Sockenråd

Sockenrådet skall vara en länk mellan ortsbefolkningen, sockenkyrkan och Tillberga Församling.

Styrelse

Två av ledamöterna i Sevalla Sockenråd väljs av medlemmarna i Sevalla Hembygdsförening på Hembygdsföreningens årsmöte. Den tredje ledamoten utses av Tillberga Församlings Kyrkoråd.

Nuvarande ledamöter är:
Evy Elander, Hembygdsförening 021-620 58 Attersta gård Sevalla 725 95 Västerås
Gun Björklund, Hembygdsföreningen 021-620 23 Tallbacka Sevalla 725 95 Västerås
Wivi Johansson, Tillberga Församling 021-620 81 Väsby Sevalla 725 95 Västerås