Om Sevalla

Sevalla ligger i Västmanlands östra del cirka 2 mil nordöst om Västerås. Idag bor cirka 350 personer här i en levande landsbygd. Ett flertal aktiva företag drivs med Sevalla som huvudsäte. 2019 drogs markbunden fiber in till stora delar av Sevalla, vilket är en grundförutsättning för en levande och aktiv landsbygd.

Trots att vi inte är så många här anordnas många aktiviteter för de boende av både bygdegårdsföreningen och hembygdsföreningen.

Historia

Externa länkar