Bild på Sevalla bygdegård

Renovering av bygdegården 2023-2024

Under 2023-2024 kommer Sevalla bygdegård renoveras till en modern samlingslokal för allehanda aktiviteter. En arbetsgrupp har bildats med bestående av Roine Laurén, Caroline P Johansson, Maria Stolt med flera där Roine är byggansvarig. I och med renoveringen förbereds även lokalen till att kunna användas som tillfälligt boende/skola i framtida krissituationer.

För att uppnå detta behöver kök, toaletter, dusch & allmänna utrymmen moderniseras till dagens standard med baskrav på ergonomi, energieffektivitet, hygien, våtutrymmen, ventilation samt inte minst öka tillgängligheten för personer med fysisk eller kognitiv funktionsnedsättning.

Vi behöver din hjälp!

Vill du ta del i vad som händer och när det behövs arbetskraft i fortsättningen?
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Veckobrev

Vecka 13

Vecka 7

Vecka 6

Vecka 5

Vecka 4

Vecka 3

Vecka 51

Vecka 50

Kontakt och frågor

Kontakt görs enklast via mail