SevallaNytt

SevallaNytt ges ut för att informera om vad som skall ske i Sevalla och genom det skapa engagemang för föreningslivet och därmed bättra på ”viandan” i bygden. I tidningen så blickar vi tillbaka i tiden och hjälper till att dokumentera historien. Det är viktigt att ge Sevallaborna en bild av hur det såg ut i föreningsliv, kyrka och näringsliv förr i tiden. Det är historien som skapat dagens Sevalla.

SevallaNytt kompletteras i allt högre grad av vår gemensamma Facebook-sida (Sevalla Bygdegård) och denna webbplats (sevallasocken.se). Här läggs alla aktiviteter som planeras ut och sprids på ett snabbt sätt.

SevallaNytt ges ut med 3 nummer/år och är nu inne på sitt tjugonde utgivningsår. Ansvarig utgivare är Sevalla hembygdsförening.

Ansvarig utgivare

Caroline P Johansson
E-post: sevallanytt@sevallasocken.se

Sammanställning

Caroline P Johansson
E-post: sevallanytt@sevallasocken.se

Tryckare

Västerås Kommun

Distributörer

Bertil Ekblom
Tord Elander
Ronny Hellberg
Roland Johansson
Jan-Olov Johansson
Stefan Åkerlund

Skribenter

Frivilliga sockenbor och utsocknes som vill bidra med material är välkomna. Deadline är den 15:e mars, maj, augusti samt oktober kl. 12.00.

Prenumeration

Alla i Sevalla socken får tidningen gratis hem i brevlåda. Om du inte längre önskar att få SevallaNytt i brevlådan utan som ett mejl så kan du mejla till sevallanytt@sevallasocken.se och be om det.

De som bor utsocknes kan prenumerera genom att sätta in 75 kr på Bg 5571-5726, Sevalla Hem- och bygdegårdsförening. Då får Du 4 nummer under ett år om allt klaffar som det ska.

Eftertryck är naturligtvis tillåtet, men efter källhänvisning.