SevallaNytt

SevallaNytt ges ut för att informera om vad som skall ske i Sevalla och genom det skapa engagemang för föreningslivet och därmed bättra på “viandan” i bygden. I tidningen så blickar vi tillbaka i tiden och hjälper till att dokumentera historien. Det är viktigt att ge sevallaborna en bild av hur det såg ut i föreningsliv, kyrka och näringsliv förr i tiden. Det är historien som skapat dagens Sevalla.

SevallaNytt ges ut med 11 nummer/år och är nu inne på sitt sjunde utgivningsår. Ansvarig utgivare är Sevalla hembygdsförening.

Ansvarig utgivare

Frida Samuelsson
E-post: frida.sevalla@gmail.com

Sammanställning

Caroline P Johansson
E-post: sevallanytt@sevallasocken.se

Tryckare

Västerås Kommun
Kontaktman Bengt Arnholm 021-620 11

Distributörer

Gunnar Andersson
Bengt Arnholm
Bertil Ekblom
Yngve Ekblom
Tord Elander
Ronny Hellberg
Roland Johansson
Jan-Olov Johansson
Elisabeth Spillman-Åkerlund

Skribenter

Frivilliga sockenbor och utsocknes som vill bidra med material är välkomna. Deadline är den 15:e kl. 12.00.

Målet är att alla läsarna skall ha tillgång till tidningen sista fredagen i varje månad.

Prenumeration

Alla i Sevalla socken får tidningen gratis hem i brevlåda. Om du inte längre önskar att få SevallaNytt i brevlådan utan som ett mejl så kan du mejla till sevallanytt@sevallasocken.se och be om det. 

De som bor utsocknes kan prenumerera genom att sätta in 200 kr på Bg 5571-5726, Sevalla Hembygdsförening. Då får Du 11 nummer under ett år om allt klaffar som det ska.

Eftertryck är naturligtvis tillåtet, men efter källhänvisning.