Sevalla Bygdegård

Bygdegårdar i Västerås

I Västmanland så finns det fler bygdegårdar att hyra till fest än bara Sevalla bygdegård. Här presenterar vi kort information om samtliga bygdegårdar som finns i Västerås kommun. Söker du en bygdegård i Sala hittar du motsvarande lista på sidan bygdegårdar i Sala.

Bygdegårdar i Västerås

Badelunda Kyrkskola

Länk: http://www.badelunda.se/
Avstånd från Västerås: 10 km, ca 12 minuter

Barkarö bygdegård

Länk: http://www.bygdegardarna.se/barkaro/
Avstånd från Västerås: 10 km, ca 16 minuter

Björksta bygdegård

Bygdegården i Björksta kyrkby ligger intill Björksta kyrka i utkanten av samhället i Björksta socken.

I bygdegården i Björksta finns det en större, en mindre sal samt ett kök. Den stora salen rymmer som mest 100 personer sittandes vid dukade bord. Då bygdegården ligger i omedelbar närhet till  så kan den med fördel användas till arrangemang som påbörjas i kyrkan.

Länk: http://www.bjorkstabygdegard.se/
Postadress: Björksta bygdegård, c/o Lindholm, Gansta 4, 72596 Västerås
Avstånd från Västerås: 22 km, ca 20 minuter

Dingtuna Bygdegård

Länk: http://www.bygdegardarna.se/dingtuna/
Postadress: Dingtuna Bygdegård, Kyrkvägen 27, 72475 Västerås
Avstånd från Västerås: 13 km, ca 15 minuter

Harakers bygdegård

Länk: http://http//haraker.se/
Avstånd från Västerås: 22 km, ca 25 minuter

Irsta bygdegård

Länk: http://www.irstabygdegard.se/
Postadress: Irsta Bygdegård, Irsta Kyrkväg 16, 725 97 Västerås
Avstånd från Västerås: 13 km, ca 15 minuter

Kungsåra bygdegård

Länk: http://www.bygdegardarna.se/kungsara/

Avstånd från Västerås: 22 km, ca 20 minuter

Kärrbo bygdegård

Länk: http://www.karrbo.se/
Avstånd från Västerås: 18 km, ca 21 minuter

Lillhärads bygdegård

Bygdegården i Lillhärad, ligger centralt i Lillhärad och i närheten av Lillhärads Kyrka. Bygdegården är anpassad för funktionshindrade med ramp, handikapptoalett på nedervåningen och det finns hörslinga på båda våningsplanen.

Länk: http://www.lillharad.com/
Avstånd från Västerås: 14 km, ca 15 minuter

Sevalla bygdegård

Bygdegården i Sevalla läs mer om faciliteterna på Sevalla bygdegård. Bygdegården i Sevalla ligger vackert belägen vid Sagån.

Länk: https://sevallasocken.se/sevalla-bygdegard/
Avstånd från Västerås: 20 km, ca 24 minuter

Skerike bygdegård

Skerikes bygdegård ligger i lantlig miljö med närhet till både Skerike kyrka, bondgårdar och Skerike Golfbana.

Mellan åren 1877-1881 uppfördes fastigheten som sedemera har blivit bygdegård i Skerike. Initialt användes fastigheten till folkskola och småskola. 1932 skedde en utbygnad samtidigt som den äldre delen av lokalen moderniserades. På 1960-talet lades skolan ned, då rustade och byggde Västerås kommuns fastighetskontor om fastigheten till bygdegård som invigdes den 5 januari 1963.

Länk: Skerike bygdegård
Postadress: Skerike Bygdegård 1 Kävsta, 725 93 Västerås
Avstånd från Västerås: 7 km, ca 12 minuter

Tortuna bygdegård

Länk: http://www.laget.se/tortunagarden/
Avstånd från Västerås: 18 km, ca 20 minuter

Sevalla Bygdegård

Bygdegårdar i Sala

I Västmanland så finns det fler bygdegårdar att hyra än Sevalla bygdegård. Här presenterar vi kort information om samtliga bygdegårdar som finns i Sala kommun. Vi har även en lista över bygdegårdar i Västerås.

Om Sevalla bygdegård inte passar för din planerade tillställning den här gången så kan du kanske hitta en alternativ bygdegård.

Bygdegårdar i Sala

Broddbo bygdegård

Telefon: 0224-500 55

Byagården Ransta by

Länk: http://www.ranstaby.se/

Norrby bygdegård

Länk: http://www.bygdegardarna.se/norrby/

Postadress: Norrby bygdegård, Isätra kärrbäck, 73392 Sala

Jugansbo bygdegård

Jugansbo bygdegård är centralt placerad i samhället Jugansbo med närhet både till tätorterna Sala och Heby.

Länk: http://www.jugansbo.com/

Postadress: Jugansbo Bygdegård, Snickars Skälby 160, 73391 Sala

Ransta bygdegård

Bygdegården är Ransta en föredetta stationsbyggnad som uppfördes 1875 i samband med att järnvägen drogs genom samhället. Byggnaden invigdes den 7 december 1875 som Ransta startion.

Länk: http://www.bygdegardarna.se/ranstanasta/

Postadress:

Tärna bygdegård

Länk: http://www.bygdegardarna.se/tarna/

Postadress: Tärna bygdegård, 73393 Sala

Två möten i ett!

Förra onsdagen den 18 februari hade hembygdsföreningen och bygdegårdsföreningen sina årsmöten inför ett 25-tal medlemmar.

Vi började med hembygdsföreningens årsmöte som kunde redovisa att man ordnat allt från kyrkstig till veteranplöjning under förra året.

Frågor som dök upp under årsmötet var arbetet med ortsadresser där Gunnar Björklund och Lars Elander lägger ner ett stort arbete. Vill ni veta mer läs gärna på www.landsbygdsadresser.se.

En fråga som diskuterades och som myndigheterna tydligen inte har något svar på, enligt Gunnar, är hur många som bor i Sevalla?

Vår egen hemsida i socknen uppmärksammades och mötet är tacksamma för Fredrik Westermarcks arbete med att bygga och uppdatera sidan sevallasocken.se. Föreningarna uppmanades att hålla koll och skicka in aktuella uppgifter till Fredrik.

Styrelsen för hembygdsföreningen valdes för 2009 och ser ut så här:
Magnus Nilsson, ordförande
Maria Stolt, Lars Liljeros, Elisabeth Spillman-Åkerlund, Anita Eriksson, Roland Johansson, Hanna Stadig och Bengt Arnholm.

Avslutningsvis så tackade Marita Ljung alla närvarande som jobbar med produktion och distribution av Sevallanytt med varsin röd ros. De gör ett ovärderligt jobb för att Sevallanytt ska komma ut.

Vi serverades fika och därefter startade bygdegårdsföreningens årsmöte.

Bygdegårdsföreningen har haft mycket aktiviteter som vanligt under 2008. Pubkvällar, grisfest, vårstädningar samt den lyckade 50-årsfesten i oktober. De passade på att tacka alla som hjälpte till med att rusta upp bygdegården under sommaren. Utan alla frivilliga hade det inte gått att genomföra.

Kyrkan har lämnat ett välbehövligt bidrag med 35.000 kr vilket styrelsen var mycket tacksamma för.

Tommy Johansson hade avböjt omval som ordförande och som ny ordförande valdes Per Elander i Skogsbro. Övriga som valdes in i styrelsen är: Inger Rickardsson, Mikael Landström, Petter Asp, Sven-Åke Eriksson, Erland Sandell, Andy Morgan, Lars Forslund samt Veronica Cadei och Robert Johansson som är helt nya.

Mötet avslutades med att tacka Tommy för ett gott jobb som ordförande under fem år. Han uppvaktades med present och blommor från styrelsen.

Vid pennan som pressreferent
Marita Ljung