Fiber i Sevalla

Sevalla Hembygdsförening tillsatte en arbetsgrupp på det senaste styrelsemötet för att undersöka möjligheten till ett fiberprojekt i Sevalla. Vi visste att Fibra var intresserade av att bygga ut stomnätet (nätet som förbinder orterna) då markägare längs sträckningen hade blivit kontaktade av Fibra.

Planerat område för utbyggnad av fiber

Arbetsgruppen bokade in ett möte med Thomas Engström som berättade att Fibra avsåg att lämna in en ansökan för området Sevalla-Hedensberg-Gesala. Fibra lämnade in ansökan till Länsstyrelsen och har nu bett Fibra att komplettera ansökan, bland annat vill de ha in information om vilka som kan tänka sig att vara intresserade av att ansluta sig. Ansökan ska kompletteras innan den 26 april för att inte bli nedprioriterad.

Så om du är intresserad av att ansluta din fastighet till bredband genom fiber så ber vi dig att lämna in en icke-bindande intresseanmälan senast den 29 april .

Hjälp oss gärna också genom att sprida information till övriga i Sevalla.

Mer information om bakgrund och erbjudande kommer i nästa SevallaNytt.

Hemvändardag

Söndag 2 augusti är alla Sevallabor och före detta Sevallabor välkomna till en träff för att återuppleva gamla minnen från Sevalla.

14:00 inleder vi vår eftermiddag tillsammans med gudstjänst i Sevalla kyrka.
15:00 fortsätter vi med kaffe med smörgås och godbit i Sevalla bygdegård.

Berätta om era minnen från Sevalla och ta med fotografier att visa upp.

Hembygdsföreningen visar fotografier och annat material från arkivet.

Hjärtligt välkomna!

Sevalla hembygdsförening och Tillberga församling

På cykeltur i Industriföreningens och skolans spår

Trots regntunga skyar slöt 22 personer upp till Sevalla hembygdsförenings årliga sjättejuniutflykt, vilken i år bestod av en kort cykeltur med två stopp.

Vi samlades vid isplanen mitt i byn och cyklade därefter till vårt första stopp, tegelbruket. Där väntade vår kunnige guide, Benny Peterson, på oss för att berätta om hur arbetet i tegelbruket gick till vid den tid då hans far, Sune Peterson, drev bruket. Han visade oss in i brännugnar och torkrum och förklarade för oss hur arbetet gick till i slutet av 60-talet, strax innan verksamheten lades ned.

Vid tiden före sekelskiftet 1900 hade befolkningen i hela landet ökat ganska dramatiskt tack vare förbättrad sjukvård och hygien. Dessutom hade viss effektivisering inom jordbruket bidragit till att färre personer kunde ha sin utkomst på gårdarna runt om i landet. Dessa två faktorer tillsammans resulterade i att ungdomarna i Sevalla var många, men arbetstillfällena få. Något måste göras för att man skulle kunna hålla kvar ungdomarna i bygden. I Sevalla socken diskuterades olika förslag till lösning och till sist slöt sig ett tjugotal bönder samman och bildade Sevalla Industriförening under ledning av domaren i Bro.

Sevalla industriförening var inget halvdant försök med tio praktikplatser. Nej, man satsade stort och byggde två industrier. Dels byggdes ett tegelbruk, eftersom det fanns stor efterfrågan på täckdikningsrör och tegelsten. Dels byggdes ett sågverk, eftersom arbetstillfällen behövdes även vintertid, då tjälen gjorde det omöjligt att gräva upp leran. Man satte även turbiner i ån för att kunna elektrifiera bygden. Det var i alla fall tanken. När det kom till kritan räckte turbinerna inte till mycket mer än till att driva sågverket. Då tröskverket i Väsby, till exempel, drogs i gång på hösten, slocknade resten av bygden.

Så småningom såldes tegelbruket och sågverket till Sune Peterson. Enligt Benny Peterson, som själv arbetade i tegelbruket i fyra år under 60-talet, var det som mest 15 personer som arbetade med att bränna och torka teglet. Dessutom gick det åt ytterligare fyra personer till att gräva upp leran. Vintertid arbetade en del av dessa tegelbruksarbetare i sågverket och resten högg i skogen.

Det andra stoppet under cykelturen blev Sevalla skola. I sommar lägger förskoleverksamheten, som drivits i lokalerna de senaste åren, ned och skolbyggnaden kommer förmodligen att stå tom. Kanske var det här sista möjligheten att se sig om i skolan, så vi tog tillfället i akt. För några av oss blev det en riktig nostalgitrip då vi tänkte tillbaka på vår egen skoltid i Sevalla och de lärare vi haft.

Utflykten avslutades med korvgrillning och fika. Lyckligtvis hade regnmolnen då skingrats och solen sken på oss där vi satt och avnjöt vårt fika i skolans trädgård.

Tack alla för en trevlig eftermiddag,

Sevalla hembygdsförening

 

Cykelutflykt den 6 juni

Foto: Maria Eklind
Foto: Maria Eklind

Sevalla hembygdsförening tar er med på en resa i Sevallas historiska industrispår.

Vi samlas vid grusplanen mitt i byn kl.14.00. Där ifrån cyklar vi en kort slinga med stopp vid Sevalla tegelbruk, Väsby kvarn, Sevalla bygdegård och Sevalla skola. När vi känner oss färdiga med
skolan går vi över till grusplanen och äter vår medhavda matsäck. Det kommer att finnas tillgång till grill, så det går bra att ta med något att grilla.

Dagen avslutas med att vi fikar runt elden och filosoferar över livet i Sevalla.

Välkomna!
Hembygsföreningen