Hem

Välkommen!

Målet med sevallasocken.se är, att Sevallas innevånare, föreningar, företag och myndigheter skall kunna presentera sig samt att dessa även skall kunna finna nyttig information via länkar ut i världen. Hemsidan är således även öppen för företag som finns i Sevalla eller har anknytning till Sevallasocken.

Sevalla Hembygdsförening är ansvarig för första sidan med tillhörande länkar och förbehåller sig också rätten att ta bort ej önskvärda inslag. Sidan är öppen för alla att läsa även om viss information kan vara förbehållen vissa funktionärer via lösenord.

Sevalla Hembygdsförening
Frida Samuelsson, 070 8128666
E-postadress: frida.sevalla@gmail.com
Vribo 1
72595 Västerås