Bilder från Sevalla Bygdegård

 Bygdegården utomhus

 Bygdegården inomhus

Omgivning