Vi unga

Vi Unga är en partipolitisk obunden ungdomsförening stödd av Studieförbundet Vuxenskolan. Inriktningen är att ta tillvara ungdomarnas olika fritidsintressen i åldersgruppen 7 – 25 år men även andra åldrar är välkomna.

Medlemsavgift: 30 kr
Bg: 343-7936
Organisationsnr: 817606-2084
Webbplats: http://www.laget.se/SEVALLAVIUNGA/5086-start.html

Föreningen är för närvarande vilande.