Kyrkstigen renoveras

2019 ämnar Hembygdsföreningen synliggöra och fräscha upp ”Kyrkstigen” som är en gammal vandringsled mellan Sevalla och Simtuna kyrka. Den uppkom och användes för länge sedan av Sevallabor då de på söndagarna skulle gå till gudstjänsten i kyrkan i Simtuna. Mycket finns att berätta om stigen. Idag används kyrkstigen endast som en promenadstig och många vet inte ens var den går. Hembygdsföreningen vill nu lyfta fram stigen ur glömskan och uppmärksamma ortsbor och utsocknes om vandringsleden och dess historia.

Kontaktperson är Peter Johansson

Arbetet bedrivs i samarbete med Leader Mälardalen.