Kallelse till årsmöte

Den 19 februari kl 19:00 är det dags för årsmöte i Sevalla Hembygdsförening samt Sevalla bygdegårdsförening i Sevalla bygdegård för respektive förenings medlemmar.

Vi inleder mer årsmötet för Sevalla Bygdegårdeförening. Därefter tar vi en paus med lättare förtäring samtidigt som Bengt Lindh berättar om Badelundaåsen från forntid till nutid. Sedan fortsätter vi med Sevalla Hembygdsförenings årsmöte.

Motioner från medlemmar i föreningen som ska behandlas på årsmötet ska vara respektive styrelse tillhanda senast den 19 januari kl 23:59.

Mejladress för att lämna in motioner till Sevalla Hembygdsförening är hembygdsforening-arsmote@sevallasocken.se och claes@ltkf.se för Sevalla Bygdegårdsförening.

Önskar man som medlem i Sevalla Hembygdsförening att ta del av motioner och propositioner inför mötet kan man meddela någon av styrelseledamöterna att man önskar ta del av dessa så kommer styrelsen att skicka dem per mejl till de som meddelat sitt intresse. Vill du ta del av motionerna meddela detta senast den 1 februari.

Kallelse till årsmöte

Den 20 februari kl 19:00 är det dags för årsmöte i Sevalla Hembygdsförening samt Sevalla bygdegårdsförening i Sevalla bygdegård för respektive förenings medlemmar. Motioner från medlemmar i föreningen som ska behandlas på årsmötet ska vara respektive styrelse tillhanda senast den 6 februari kl 23:59.

Önskar man som medlem i Sevalla Hembygdsförening att ta del av motioner och propositioner inför mötet kan man meddela någon av styrelseledamöterna att man önskar ta del av dessa så kommer styrelsen att skicka dem per mejl till de som meddelat sitt intresse. Vill du ta del av motionerna meddela detta senast den 17 februari.

Mejladress till Sevalla Hembygdsförening hembygdsforening-arsmote@sevallasocken.se samt till Sevalla Bygdegårdsförening claes@ltkf.se.

Två möten i ett!

Förra onsdagen den 18 februari hade hembygdsföreningen och bygdegårdsföreningen sina årsmöten inför ett 25-tal medlemmar.

Vi började med hembygdsföreningens årsmöte som kunde redovisa att man ordnat allt från kyrkstig till veteranplöjning under förra året.

Frågor som dök upp under årsmötet var arbetet med ortsadresser där Gunnar Björklund och Lars Elander lägger ner ett stort arbete. Vill ni veta mer läs gärna på www.landsbygdsadresser.se.

En fråga som diskuterades och som myndigheterna tydligen inte har något svar på, enligt Gunnar, är hur många som bor i Sevalla?

Vår egen hemsida i socknen uppmärksammades och mötet är tacksamma för Fredrik Westermarcks arbete med att bygga och uppdatera sidan sevallasocken.se. Föreningarna uppmanades att hålla koll och skicka in aktuella uppgifter till Fredrik.

Styrelsen för hembygdsföreningen valdes för 2009 och ser ut så här:
Magnus Nilsson, ordförande
Maria Stolt, Lars Liljeros, Elisabeth Spillman-Åkerlund, Anita Eriksson, Roland Johansson, Hanna Stadig och Bengt Arnholm.

Avslutningsvis så tackade Marita Ljung alla närvarande som jobbar med produktion och distribution av Sevallanytt med varsin röd ros. De gör ett ovärderligt jobb för att Sevallanytt ska komma ut.

Vi serverades fika och därefter startade bygdegårdsföreningens årsmöte.

Bygdegårdsföreningen har haft mycket aktiviteter som vanligt under 2008. Pubkvällar, grisfest, vårstädningar samt den lyckade 50-årsfesten i oktober. De passade på att tacka alla som hjälpte till med att rusta upp bygdegården under sommaren. Utan alla frivilliga hade det inte gått att genomföra.

Kyrkan har lämnat ett välbehövligt bidrag med 35.000 kr vilket styrelsen var mycket tacksamma för.

Tommy Johansson hade avböjt omval som ordförande och som ny ordförande valdes Per Elander i Skogsbro. Övriga som valdes in i styrelsen är: Inger Rickardsson, Mikael Landström, Petter Asp, Sven-Åke Eriksson, Erland Sandell, Andy Morgan, Lars Forslund samt Veronica Cadei och Robert Johansson som är helt nya.

Mötet avslutades med att tacka Tommy för ett gott jobb som ordförande under fem år. Han uppvaktades med present och blommor från styrelsen.

Vid pennan som pressreferent
Marita Ljung