Logotyp för Veteranplöjning i Sevalla

Program för Sevalladagen med veteranplöjning 2017

Observera att programmet är preliminärt och kan komma att ändras.

Dagens hållpunkter
10:00 Sevallas veteranplöjning öppnar portarna
10:30-10:50 Riddaren Jonas bjuder på uppvisning
11:00-11:45 Prova-på ridning med lans
11:00- Plöjarna presenteras
11:30 Plöjningen startar
12:00-12:20 Riddaren Jonas bjuder på uppvisning
10:30-10:50 Prova-på ridning med lans
ca 14:00 Prisutdelning

Vi kommer även under dagen att få se Jonas Pettersson från Surahammars Ryttarförening riddaruppvisning, där vi hoppas få se Jonas visa upp sina färdigheter med svärd och lans från hästryggen. Barn kan även efter uppvisningen få provrida på hästen.

Runt plöjarenan kommer man att fritt kunna åka traktor och vagn eller mot en mindre avgift få åka i en hästvagn från Russ Alltjänst.

Under hela dagen kommer Sevalla bygdegårdsförening att servera hamburgare, korv, dricka, kaffe och fikabröd. Det finns även ett vegetariskt alternativ.

Å-kampen 2017

Lördagen den 5 augusti kl 16:00 samlas vi för att ha dragkamp mellan boende på båda sidor om Sagån i Sevalla. På den östra sidan står fjolårsvinnarna redo att möta den revanschsugna västra sidan.

Vi samlas som ifjol vid bron i Väsby och går därefter ner till arenan där avgörandet kommer att ske.
När dragkampen är avgjord så finns grillar uppställda och vi grillar och äter tillsammans, så ta med det ni vill äta och dricka.

Varmt välkomna önskar styrelsen i Sevalla Hembygdsförening!

Förbättrad karta över fiberprojektet

Vi har fått en uppdaterad och tydligare karta över det område som omfattas av Fibras projekt för att ansluta Sevalla med omnejd.

Den uppdaterade kartan kan du ladda ner från Karta över fiberprojektet Sevalla med omnejd.

Förklaring till kartan

Gröna ringar är sådana adresser som stödet grundar sig på, dvs 230st av dessa måste teckna sig för att projektet skall bli av. Dessa kommer att få ett avtal skickat till sig.
Gula ringar kommer också få ett avtal för de ligger “på vägen” till någon av de gröna ringarna (adresserna).
Röda ringar måste själva höra av sig till Fibra för en offert om de vill ansluta sig.

Uppdatering om bredband i Sevalla

I inledningen av juni blev bredbandsgruppen kontaktad av Fibra. Fibras ledning hade då gett klartecken att gå vidare med projektet utifrån den projektering som har genomförts under våren.

Det innebär att Fibra inom kort, kanske redan när du läser det här, går ut med information och avtal för anslutning. Redan nu kan vi säga att kostnaden per fastighetsanslutning kommer att bli 26 500 kr, så som aviserats som maxbelopp tidigare.

Under sensommaren kommer Fibra att bjuda in till två informationsmöten där de kommer att berätta mer samt att det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor. Det kommer även att bli ett möte med berörda markägare.

Värt att nämna är att nästan 90% av de adresser som ingick i ansökan till Länsstyrelsen måste ansluta sig för att Fibra ska sätta igång med byggnationen av nätet. Fibra har i projekteringsarbetet identifierat adresser som inte var permanentboenden och som inte var med i de ursprungliga listorna. Fastighetsägare till dessa fastigheter kan anslutas men de ligger utanför stödet i Landsbyggdsprogrammet och dessa kommer att få eller behöver begära offert från Fibra.

Det finns säkert en hel del frågor och du kan givetvis ställa frågor till oss som ingår i bredbandsgruppen så ska vi försöka att svara på frågorna eller om vi inte vet så tar vi dom vidare till Fibra.

Nationaldagsutflykten den 6 juni

I strålande sommarväder samlades en 14-manna stark grupp utanför Jan-Olov och Veiny Johansson i Kylösa för att vandra Kyrkstigen, vilken sträcker sig från Sevalla till Simtuna i Uppsala län. Samtliga hade packat sina picknick-korgar och ryggsäckar med både ät- och drickbart och inget regn var i sikte.

Jan-Olov inledde med ett kortare anförande om några av de stenåldersfynd som gjorts precis intill kyrkstigens början. Därefter var alla ivriga att påbörja vandringen över skogen mot Simtuna kyrka såsom boende i gårdarna i Väsby, Mälby och Kylösa var tvungna att göra under 1400-1500-talet för att komma till sin kyrka.

Kyrkstigen hade nyligen röjts från mindre sly/busk av Jan-Olov och det var inga problem att hitta var man skulle gå. Hela sträckan till Simtuna kyrka uppgår till 1-1,5 mil, vilket dagens vandring inte hade som mål att uppnå, utan vi nöjde oss med att vandra till Björk-Stinas soffa som innebär en cirka 2 km lång vandring enkel väg (se karta). Väl där var det dags för ”välbehövlig” fikastund och man kan inte undgå att fascineras av de människor som på 1500-talet gick hela vägen till Simtuna kyrka i regn, snö, kyla eller värme enbart för att komma till gudstjänsten för att därefter vända tillbaka hem igen! Inte hade de tillgång till dagens bekväma skor och kläder och bedriften blir inte sämre då de ibland var tvungna att bära på en kista till en begravningsakt.

År 1552 beviljade dock Gustav Wasa (Gustav I) att de boende i Väsby, Mälby och Kylösa skulle få byta kyrkotillhörighet till den mer närmre belägna kyrkan i Sevalla socken. Stigen användes dock även efter detta då de boende i Sevalla tillhörde Simtuna i rättsliga frågor, och blev man kallad till tinget var det till Simtuna man fick bege sig. Stigen användes även för ungdomar ute på friarstråk och när järnvägen byggdes och det blev förbindelse mellan Tillberga och Sala gick Simtunaborna ofta stigen över skogen till Hedensbergs station för vidare resa ut i vida världen.

Kyrkstigen utgör en trevlig vandringsled och kan besökas av alla med vana att kunna gå på naturstigar. Stigen är mestadels utmärkt med vitmålade trädstammar och stolpar. Sevalla Hembygdsförening har som förhoppning att förbättra stigen och få till mer information om den i syfte att lyfta fram den som ett trevligt utflyktsmål för boende i Sevalla. Gående besökare uppmuntras att vila sig på Björk-Stinas soffa för en fikapaus i solen!

Rapport från bredbandsgruppen

I inledningen av 2016 fick vi information om att Fibra var intresserade av att dra fram fiber till Sevalla och bygga ut nät till samtliga permanentboenden i socknen.

På uppdrag av Sevalla Hembygdsförening tillsattes den 7 mars en arbetsgrupp bestående av Marita Ljung, Anders Karlsson, Per Elander, Ronny Hellberg och Fredrik Westermarck för att undersöka möjligheter till att fibersätta Sevalla. Initialt med att inleda en dialog med Fibra.

Den 22 mars mötte gruppen en representant för Fibra för ett första möte, där han berättade att Fibra ville starta ett projekt för att bygga ut bredband i Sevalla och områden norr om Tillberga och Tortuna. Planen från Fibra var att starta projektet till sommaren. Gruppens och Fibras plan var att informera om bredband och Fibras planer i inledningen av sommaren.

I slutet på mars fick gruppen reda på att Fibra avsåg att söka medel från Landsbygdsprogrammet för utbyggnaden och att ansökningstiden skulle gå ut i månadsskiftet april/maj. Gruppen kom tillsammans med Fibra överens om att gruppen skulle hjälpa Fibra med att informera och ta in intresseanmälningar för Sevalla och Fibra tillsammans med kommunen skulle ta resterande område.

Gruppen skapade ett informationsblad, som delades ut av den upparbetade distributionskanalen som förser Sevallaborna med SevallaNytt. Gruppen skapade en intresseanmälan där man kunde anmäla sitt intresse. Initialt var Fibras inställning att 60% behövde anmäla sitt intresse men Fibra ändrade efter hand intresseanmälningsgraden baserat på diskussioner med Länsstyrelsen och intresset bland andra aktörer för att ta del av stödet. Först till 80% sedan till 85%. I Sevalla gick det bra att få in intresseanmälningar men baserat på information från Fibra så insåg gruppen, efter någon vecka, att Fibra och kommunen hade svårt att nå ut. Gruppen gjorde en insats och delade ut informationsblad till de adresser utanför Sevalla där Fibra inte hade lyckats få kontakt. De 12 adresser i Sevalla som inte hade svarat på intresseanmälan och inte heller tackat nej fick besök av representanter från gruppen.

Med mindre än en vecka kvar så hade 81,5% anmält sitt intresse så gruppen gjorde ytterligare insatser i de norra delarna av Sevalla socken. Gruppen insåg att Fibra och kommunen inte nådde ut per telefon utanför Sevalla så gruppen ryckte åter ut och besökte samtliga adresser, inom hela området, och lyckades tillslut att nå strax över 97% i antalet intresseanmälningar. Fibra beviljades stöd den 15 juni för området – en av få ansökningar som beviljades stöd i länet, mycket på grund av gruppens målinriktade arbete.

Den 30 november  och den 7 december hölls informationsmöten för de som anmält intresse för bredband i Bygdegården i Sevalla. Gruppen uppskattar att ca 200 personer besökte de två mötena. För närvarande arbetar Fibra med projekteringsarbetet för projektet, därefter kommer Fibra att gå ut med erbjudande och gruppen är redo att åter vara behjälpliga.

Gruppen har haft 6 möten, 2 informationsmöten, löpande informerat via artiklar i SevallaNytt, på webben och på Facebook om gruppens arbete.

Fredrik Westermarck