Resultat i Sevallamästerskap i veteranplöjning 2013

 

Öppningsfåra Rygg Övrig plöjning I- och urtag Slutfåra Summa Placering
Johan Westerdahl 20 18 15 15 15 103 1
Bo Johansson 17 18 18 14 14 101 2
Erik Westerdahl 15 17 16 16 16 100 3
Bror Eriksson 16 16 17 15 16 100 3
Lennart Nykvist 12 17 17 15 14 95 5
Dick Nilsson 17 17 15 14 12 95 5
Roland Wirenborg 18 15 14 14 13 94 7
Roland Johansson 19 15 15 15 9 93 8
Sten Johansson 19 12 13 11 17 92 9
Carl Gustav Johansson 15 12 13 16 16 92 9
Jan-Eric Johansson 12 15 15 13 13 88 11
Greger Johansson 18 12 13 14 10 87 12
Hans Rubin 13 16 15 15 7 86 13
Per Arne Blomkvist 14 14 14 13 11 86 13
Åke Johansson 8 12 14 15 17 86 13
Göran Eriksson 10 13 15 14 12 84 16
Gunnar Hellkvist 12 14 12 14 12 84 16
Bo Nilsson 9 10 13 14 14 80 18
Johan Smedberg 7 12 12 14 4 69 19
Björn Johansson 13 9 9 11 7 69 19
Arne Eriksson 9 8 8 13 5 63 21
Kjell Westman 9 5 8 12 4 58 22
Jimmy Wilhemsson 7 0 9 12 10 58 22
Birger Eklund 12 7 6 8 5 58 22
Roger Löthegård
DGD4 Hugo Hansen
Hans Örjas

Regler för veteranplöjning i Sevallamästerskap 2013

Vi har förenklat lite i antalet bedömningspunkter mot hur man dömer i svenska mästerskapet och världsmästerskap. Våra domare dömer efter fem punkter. Max 5 poäng per domare på tre domare ger totalt 75 poäng på hela tävlingen. Tävlingen börjar med öppningsfåran, när deltagarna gjort sin öppningsfåra stoppas tävlingen.

Omstart sker när samtliga öppningsfåror är bedömda.

 1. Öppningsfåra
  Domarna kontrollerar rakhet, renhet och djup. Max 3 x 5 poäng
 2. Rygg
  Domarna kontrollerar höjd, slutenhet och anslutning till övrig plöjning. Max 3 x 5 poäng
 3. Övrig plöjning
  Domarna kontrollerar tiltornas likformighet och slutenhet. Max 3 x 5 poäng
 4. I och urtag
  Domarna kontrollerar om plogen har satts i på rätt ställe och lyfts på rätt ställe. Max 3 x 5 poäng
 5. Slutfåra
  Domarna kontrollerar rakhet, renhet, djup och anslutning till övrig plöjning. Max 3 x 5 poäng