Sevalla bygdegård får ny vaktmästare

Sevalla bygdegårdFrån och med idag, den 1 september, kommer Janos Olah att ta över ansvaret som vaktmästare för Sevalla bygdegård efter Bengt Arnholm.

Vid frågor om bygdegården eller hyra av bygdegården så får man ringa 070-5324767. E-postadressen bygdegarden@sevallasocken.se gäller även fortsättningsvis om man föredrar kontakt via e-post.