Hur påverkar den planerade bergtäkten oss?

Just nu planeras en bergtäkt i skogen vid Stora Borttomta, cirka fyra kilometer från Sevalla by. Förutom bergtäkten finns även framtidsplaner på asfaltsverk och avfallsdeponi.

Hur dessa kan komma att påverka oss som bor här med buller, trafik, samt eventuella föroreningar står att läsa i den MKB-analys som Enviplan AB tagit fram.

Ännu är inte något beslut fattat och pärmar med bl a MKB-analysen finns att hämta hos Eric Pettersson i Borttomta. En pärm för utlåning finns även hos Katarina Gränsman på Vackervallen.

Åsa Slobodnik

Stöd från Sevalla når Himalayas höjder

På onsdag åker Curt Gregers-Varg till Indien. Med i bagaget finns bland annat en bärbar dator som ska överlämnas till skolans elever i den lilla bergsbyn Chhibbo Busty.

2008-09-16-sevalla-chhibo-900

Tillsammans med Roger och Suzanne Lenngren gör Elisabeth och Curt Gregers-Varg en stor insats för bybor i Himalaya.

Det var på en motorcykelresa i Himalaya som Curt Gregers-Varg kom i kontakt med bergsbyn Chhibbo Busty. Här bor och arbetar Roger Lenngren och hustrun Suzanne sedan tio år tillbaka. Roger åkte till Indien för att arbeta för en stor internationell hjälporganisation i Calcutta. I den jättelika staden finns drygt fyratusen slumområden. En oerhörd siffra som för oss svenskar är svår att förstå.

– En person kan inte göra allt men alla kan göra något, säger Roger Lenngren när vi träffas runt köksbordet hos Curt och Elisabeth Gregers-Varg.

Jobbet som socialarbetare bland gatubarn och fattiga familjer i Calcutta är tufft och att leva mitt i misär och kaos tar på krafterna. För att samla nya och komma bort från den fruktansvärda miljön åkte Roger norrut till den betydligt renare luften i Himalaya. Överväldigad av naturen och den klara luften blev han kvar.

– Intresset för motorcyklar har alltid funnits och med Himalayas natur med världens högsta bergstoppar i bakgrunden, startade jag Himalayan Bike Tours, som arrangerar motorcykelresor till bland annat Lhasa, Mount Everest och det gömda paradiset Sikkim.

Men Roger förälskelse i Himalaya omfattade inte bara naturen och de snötäckta bergstopparna. Här träffade han också sin blivande fru Suzanne.

– Suzanne är uppvuxen i den lilla byn Chhibo Busty, en by där byborna, framförallt ensamstående föräldrar, lever under svåra förhållanden, berättar Roger.

Flera av motorcykelresenärerna uppmärksammade situationen i Himalayas bergsbyar och allt oftare ställdes frågan ”hur kan vi hjälpa till?”.

– Vi bestämde oss för att starta en insamling och i första hand satsa på de barn som på grund av familjens ekonomiska situation inte skulle få gå i skola, berättar Curt.

En stödförening, Chhibo Busty Development Trust, bildades i Sverige och Curt Gregers-varg startade arbetet med informationsspridning och insamling av ekonomiska medel.

Föreningen har precis fått klart med sitt bankgironummer och till helgens veteranplöjning anordnades en loppis till förmån för barnen i Chhibo Busty.

Föreningens ekonomsiska medel går till skoluniformer och läroböcker och snart står skolans första datarum färdigt. Internetuppkopplingen sker via satellit men bredbandsnätet byggs ut hela tiden och i den närbelägna staden Kalimpong, med 40 000 invånare, finns redan bredbandsuppkoppling.

Det är otroligt viktigt att barnen får datakunskaper och lär sig engelska. Det öppnar helt nya dörrar för befolkningen i annars isolerade bergsbyar, förklarar Curt som i veckan åker till Indien.

Med i bagaget finns bland annat en bärbar dator som kommer att överlämnas till skolans elever.

Vill du lämna ett bidrag till Chhibo Busty så är föreningens bankgironummer 325-8852.

Åsa Slobodnik