Logotyp för Veteranplöjning i Sevalla

Deltagare veteranplöjning 2019 i Sevalla

Vi välkomnar samtliga plöjare till Sevalladagen! Den äldsta traktorn är från 1928 (91 år gammal!) och körs av Birger Eklund. Det finns traktorer av många olika märken (BM, Farmal, Ferguson, MC Cormick, Porsche, IH, mm).

Alla deltagare vet att det är stort att vinna, MEN större är att överhuvudtaget komma till start! LYCKA TILL!

Mer information hittar du på sidan om veteranplöjningen 2019

Start-
nr
Namn Ort Traktor Års-
modell
Plog Års-
modell
1 Joakim Johansson Ransta BM 230 1956 Överum, hydraulplog 1956
2 Peter Färngren Ransta Farmal EMD  1956 Arvika, släpplog 1956
3 Birger Eklund Tillberga Munktell ME 22 1928 I-H, släpplog 1956
4 Per-Arne Blomqvist Romfartuna BM 36 1956 Överum, hydraulplog 1957
5 Bo Johansson Sevalla BM 230 1956 I-H, hydraulplog 1956
6 Lennart Nykvist Skultuna Fergusson Grålle                        1952 Fergusson, hydraulplog  1954
7 Krister Ek Björksta BM 230 1956 saknas ej angiv
8 Erik Westerdal Irsta Mc Cormick 10-20, Little G 1931 I-H, släpplog 1940
9 Johan Smedberg Tillberga BM 230 1957 I-H, hydraulplog 1958
10 Jan-Eric Johansson Storvik Nufield 1962 I-H, hydraulplog 1956
11 Hans Rubin Tortuna Volvo T24 1957 Överum, hydraulplog  
12 Christer Lundkvist Västerås BM 36 1956 Överum, hydraulplog 1956
13 Kjell Westman Heby BM 20 1945 Överum, släpplog 1948
14 Bror Eriksson Tortuna Fergusson TED 1954 Fergusson, hydraulplog  1954
15 Stefan Milles Ransta I-H 250 1956 Överum, hydraulplog 1960
16 Per Andersson Fjärdhundra BM 350 Boxer 1966 Överum, hydraulplog 1980
17 Emma Hermansson Viggby Grålle 1952 Fergusson, hydraulplog  1954
18 Dick Nilsson Stallarholmen BM 20 1948 Överum, släpplog 1952
19 Leif Linderborg Björksta Mc Cormic Deering 10-20 1938 saknas ej angiv
20 Anders Vikström Heby BM 350 1967 Överum, hydraulplog 1979
21 Sten Johansson Enköping BM 20 1949 IH, släpplog 1954
22 Patrik Frisk Tortuna Volvo BM Buster 400 1969 saknas ej angiv
23 Roger Lötegård Enköping Case C 1937 Case, släpplog 1938
24 Jan Lundkvist Tidö-Lindö Grålle 1954 Fergusson, hydraulplog  1956
25 Håkan Johansson          
26 Bo Nilsson   Hökåsen BM 430 1972 I-H, hydraulplog 1957
27 Göran Eriksson Strängnäs Porsche 1958 I-H, hydraulplog 1957
28 Kurt Andersson Tortuna Grålle 1951 Kverneland, hydraulplog 1960
29 Åke Johansson Sevalla BM Viktor 230 1959 Överum, hydraulplog ej angiv

Regler i veteranplöjning-SM 2012

Reglerna bygger delvis på JUF:s tävlingsregler för traktor- plöjning, som utarbetades 1948. Reglerna har senare modifierats och anpassats till dagens förhållande.

Tävlingen avgörs i två olika klasser – en för bogserade plogar och en för hydraulburna plogar.

Traktorer och plogar anskaffas av de tävlande.

Traktormodellerna får ej ha kommit ut senare än 1955 på den svenska marknaden. Detta innebär att traktorn kan ha tillverkats senare om inga ändringar gjorts sedan 1955. En traktor tillverkad exempelvis 1957 tillåts därför om modellen introducerades senast 1955. Även för plogar gäller samma bestämmelser.

Bedömning

1-2. Öppningsfåran skall vara rak och ren. Tegryggen skall vara ordentligt genomplöjd, ha god slutenhet och vara likformig i hela sin längd. Den skall ansluta väl till den övriga plöjningen och vara obetydligt högre än denna.

Fullt plöjningsdjup skall ha uppnåtts 3 m in på tegen, och efter 7-8 synliga tiltor runt ryggen. Förhållandet mellan tiltans djup och bredd bör om möjligt vara 2:3, och båda plogkropparna skall gå lika djupt.

3. Tiltorna skall vara likformiga i hela sin längd och tvärs över hela plöjningen. Bedömningen sker över hela det plöjda området. Tiltorna skall sluta väl intill varandra så att den efterföljande harvningen under lättas och att en god såbädd erhålles så snabbt som möjligt.

4. Bedömningen av nedplöjningen av grönt material, kontrolleras att alla gröna växtrester myllas ned och täcks så väl, att ogräs ej kan börja spira mellan tiltorna. Bedömning sker över hela det plöjda området.

5. Plogfårorna och tiltorna skall vara raka över hela plöjningen för att ge förutsättning för en god genomplöjning, slutenhet och likformighet. Bedömning sker över hela det plöjda området.

6. Upptagning och isättning av plogen skall göras vid vändtegs-markeringarna. Detta moment visar, oftast mer än något annat förarens skicklighet. Båda vändtegarna skall bedömas.

7. Slutfårans djup skall ej väsentligt avvika från övrig plöjning. Slutfåran bör vara så smal som möjligt för att medge en enkel igenkörning. Slutfåran skall placeras så att sista plogkroppens landsida går intill grundfårans tiltkant.

8. Kraven på en bra slutfåra är att den skall vara rak i hela sin längd och att den skall vara ren från jordkokor. Den skall ansluta väl till övrig plöjning. Slutfåran skall ligga mot tävlandes egen rygg. Endast ett synligt hjulspår är tillåtet. Flera hjulspår får förrekomma på enskärig plog eller då traktorns spårvidd är för bredd i förhållande till plogens bredd. Fel lagd slutfåra (ej mot egen rygg) och extra hjulspår medför poängavdrag.

Bedömingsskala

Ryggen Maxpoäng per domare
1 Öppningsfårans rakhet 5p
Öppningsfårans renhet 5p
Öppningsfårans likformighet 5p
2 Hopslagets likformighet 5p
Hopslagets slutenhet 5p
Ryggens anslutning till övrig plöjning 5p
Avdrag Ryggens genomplöjning max 5p x halva antalet domare
Plöjningens allmänna utseende Maxpoäng per domare
3 Tiltornas likformighet 2 bedömningar 2 x 5p
Tiltornas slutenhet 2 bedömningar 2 x 5p
4 Nedplöjning av växtrester 2 bedömningar 2 x 5p
5 Tiltornas rakhet 2 bedömningar 2 x 5p
6 Vändtegens utseende (isättning och upptagning m.m.) 2 x 5p
Avdrag Genomplöjning max 5p
Avdrag Plöjningsdjupet 1p per domare och cm
Slutresultat Maxpoäng per domare
7 Slutfårans djup 5p
Slutfårans läge 5p
8 Slutfåran rakhet 5p
Slutfåran renhet 5p
Slutfåran anslutning till övrig plöjning 5p

Övriga avdrag

  • Tidsavdrag 0,5 poäng per domare och 2 minutersperiod.
  • Osportsligt uppträdande (Överdomaren sätter poängen)
  • Nedanstående ger 2 poängs avdrag per domare
    • Fellagd slutfåra (slutfåra ej mot tävlandes rygg)
    • Mer än ett/två hjulspår i plöjningen beroende på traktorns spårvidd

Deltagare i veteranplöjning-SM 2012

Startnr Namn Ort Traktor Årsmodell Plog Årsmodell
1 Alvar Petersson Ålem Steyr 180 1952 Överum Sesam 2*12 1952
2 Åke Johansson Sevalla BM 36 1952 IH 22 1952
3 Dan Lindblom Åland Fordson Major 1954 Sampo 2*13 1954
4 Anders Granath Hökerum Fordson Major 1955 Överum Sefyr 2 skär 1955
5 Pier Cederborg Eksjö Volvo T24 1954 Arvika Bill 1954
6 Curt-Ove Andersson Västerås Fergusson TD 20 1951 Ferguson/Överum 1951
7 Karl-Henrik Larsson Klagstorp Volvo T33 1954 IH 1954
8 Patrik Yxfeldt Katrineholm BM 35 1956 Överum Sesam 1956
9 Fredrik Andersson Nässjö Fergusson Grålle 1955 Kverneland 2*12 plog 1955
10 Birger Eklund Västerås Munktell 22 1928 IH 1928
11 Gösta carlsson Träslövsläge Fordson Major 1957 IH 1957
12 Jan Claesson Vårgårda Fergusson TEA 20 1948 Kyllingstad 12 1948
13 Yngve Palmkvist Huddinge Munktell 25 1938 Överum sefyr 1938
14 Yngve Edvardsson Jönköping Famall M 1952 IH 1952
15 Johan Westerdahl Västerås Famall M 1951 IH 1951
16 Mats Bjökström Katrineholm Munktell BM 20 1946 Överum 1946
17 Harry Lansén Södertälje Ferguson TEA 20 1951 Överum 1951
18 Dane Carlsson Kareby Fergusson Grålle 1950 Kyllingstad 1950
19 Gert-Inge Magnusson Henån Volvo 230 Viktor 1959 Överum Sefyr 1959
20 Johan Gustavsson Boxholm BM Viktor 1956 Kverneland Hydrein MA 1956
21 Ulf Petersson Stoby Munktell BM 20 1949 Arvika TA 214-14 1949
22 Dick Nilsson Stallarholmen Man AS 325 1950 Arvika 2*12 1950
23 Bengt Rogestam Linköping Famall EMD 50 1954 IH Plog 1954
24 Hans Nilsson Vimmerby Fergusson 1954 Kverneland 1954

Deltagare i hästplöjning-SM 2012

Startnr Namn Ort Hästar Ras Plog
1 Roland Wirenborg Kungsör Vari & Vilde Nordsvenskar Överum
2 Pär Eriksson Katrineholm Pluto & Rubin Ardenner Överum
3 Bruno Elmelid Svenljunga Julle & Lea Ardenner Överum Viginia
4 Lars Jansson Fellingsbro Karbin & Milenium Ardenner Överum
5 Mats Norell Dala Husby Sent & Rana Nordsvenskar Överum
6 Linus Elmelid Svenljunga Likör & Ville Ardenner
7 Göran Rohdén Nösund Torp-Giuta & Zaron Nordsvenskar Överum Vulcan
8 Göran Johansson Tranås Julia & Evita Nordsvenskar Överum
9 Tobias Sandahl Tävelsås Hillman & Elveligutten Nordsvenskar Överum
10 Mats Thomsson Löbberöd Bovar & Luringen Nordsvensk & Dölehäst
11 Sigvard Gustavsson Vittsjö Torp-Sund & Torp-Unita Nordsvenskar Överum
12 Johan Eriksson Bettna Rubin & Fredrik Ardenner Arvika