Lämna in fiberavtalet elektroniskt

Nu kan du acceptera avtalet för bredband via webben istället för att skicka in avtalet per post.

Gå till http://fibra.se/sevalla/ där väljer du sedan Gå till E-avtal,  se bilden till höger.

Väl på sidan så läser du avtalsvillkoren och fyller i dina uppgifter, för att signera krävs det att du har ett BankId.