Årsmöte 2022

Årsmötena som var inplanerat till den 9/2 för hembygds- och bygdegårdsföreningen är uppskjutet pga rådande smittskyddsrestriktioner.

Nytt datum är satt till den 20 april för årsmöte gällande Sevalla Hembygdsförening och Sevalla Bygdegårdsförening, samt kallelse till årsmöte för Sevalla Hem- och bygdegårdsförening.

Plats: Sevalla Bygdegård.

Inkomna motioner behandlas på respektive förenings årsmöte. Motionsbehandling till den sammanslagna föreningen sker först på nästa årsmöte, det vill säga 2023.

Önskar man som medlem ta del utav möteshandlingarna så finns de tillgängliga här för att ladda ner själv. Eller så meddelar du resp. förening senast 13/4 på mejl.

Hembygdsföreningen:hembygdsforening-arsmote@sevallasocken.se

Bygdegårdsföreningen:bygdegardsforening-arsmote@sevallasocken.se

Sevalla Hem-och bygdegårdsförening bjuder på fika och ett bildspel från 2021.

Arrangemanget kommer att anpassas gällande rådande restriktioner som ev utfärdas under april månad. Var bered att om restriktionerna kräver, visa vaccinationsbevis gällande covid-19.

Varmt Välkomna!

mvh Styrelsen

Kallelse till årsmöte


Den 18 februari kl 19:00 är det dags för årsmöte i Sevalla Hembygdsförening samt Sevalla bygdegårdsförening i Sevalla bygdegård för respektive förenings medlemmar.

Vi inleder med årsmötet för Sevalla Bygdegårdeförening. Därefter tar vi en paus med lättare förtäring samtidigt som vi lyssnar till spännande gästföreläsare. Sedan fortsätter vi med Sevalla Hembygdsförenings årsmöte.

Motioner från medlemmar i föreningen som ska behandlas på årsmötet ska vara respektive styrelse tillhanda senast den 18 januari kl 23:59.

Mejladress för att lämna in motioner till Sevalla Hembygdsförening är hembygdsforening-arsmote@sevallasocken.se och claes@ltkf.se för Sevalla Bygdegårdsförening.

Väl mött till årsmöten med Sevallas bästa i fokusKallelse till årsmöte

Den 19 februari kl 19:00 är det dags för årsmöte i Sevalla Hembygdsförening samt Sevalla bygdegårdsförening i Sevalla bygdegård för respektive förenings medlemmar.

Vi inleder mer årsmötet för Sevalla Bygdegårdeförening. Därefter tar vi en paus med lättare förtäring samtidigt som Bengt Lindh berättar om Badelundaåsen från forntid till nutid. Sedan fortsätter vi med Sevalla Hembygdsförenings årsmöte.

Motioner från medlemmar i föreningen som ska behandlas på årsmötet ska vara respektive styrelse tillhanda senast den 19 januari kl 23:59.

Mejladress för att lämna in motioner till Sevalla Hembygdsförening är hembygdsforening-arsmote@sevallasocken.se och claes@ltkf.se för Sevalla Bygdegårdsförening.

Önskar man som medlem i Sevalla Hembygdsförening att ta del av motioner och propositioner inför mötet kan man meddela någon av styrelseledamöterna att man önskar ta del av dessa så kommer styrelsen att skicka dem per mejl till de som meddelat sitt intresse. Vill du ta del av motionerna meddela detta senast den 1 februari.

Kallelse till årsmöte

Den 20 februari kl 19:00 är det dags för årsmöte i Sevalla Hembygdsförening samt Sevalla bygdegårdsförening i Sevalla bygdegård för respektive förenings medlemmar. Motioner från medlemmar i föreningen som ska behandlas på årsmötet ska vara respektive styrelse tillhanda senast den 6 februari kl 23:59.

Önskar man som medlem i Sevalla Hembygdsförening att ta del av motioner och propositioner inför mötet kan man meddela någon av styrelseledamöterna att man önskar ta del av dessa så kommer styrelsen att skicka dem per mejl till de som meddelat sitt intresse. Vill du ta del av motionerna meddela detta senast den 17 februari.

Mejladress till Sevalla Hembygdsförening hembygdsforening-arsmote@sevallasocken.se samt till Sevalla Bygdegårdsförening claes@ltkf.se.

Rapport från bredbandsgruppen

I inledningen av 2016 fick vi information om att Fibra var intresserade av att dra fram fiber till Sevalla och bygga ut nät till samtliga permanentboenden i socknen.

På uppdrag av Sevalla Hembygdsförening tillsattes den 7 mars en arbetsgrupp bestående av Marita Ljung, Anders Karlsson, Per Elander, Ronny Hellberg och Fredrik Westermarck för att undersöka möjligheter till att fibersätta Sevalla. Initialt med att inleda en dialog med Fibra.

Den 22 mars mötte gruppen en representant för Fibra för ett första möte, där han berättade att Fibra ville starta ett projekt för att bygga ut bredband i Sevalla och områden norr om Tillberga och Tortuna. Planen från Fibra var att starta projektet till sommaren. Gruppens och Fibras plan var att informera om bredband och Fibras planer i inledningen av sommaren.

I slutet på mars fick gruppen reda på att Fibra avsåg att söka medel från Landsbygdsprogrammet för utbyggnaden och att ansökningstiden skulle gå ut i månadsskiftet april/maj. Gruppen kom tillsammans med Fibra överens om att gruppen skulle hjälpa Fibra med att informera och ta in intresseanmälningar för Sevalla och Fibra tillsammans med kommunen skulle ta resterande område.

Gruppen skapade ett informationsblad, som delades ut av den upparbetade distributionskanalen som förser Sevallaborna med SevallaNytt. Gruppen skapade en intresseanmälan där man kunde anmäla sitt intresse. Initialt var Fibras inställning att 60% behövde anmäla sitt intresse men Fibra ändrade efter hand intresseanmälningsgraden baserat på diskussioner med Länsstyrelsen och intresset bland andra aktörer för att ta del av stödet. Först till 80% sedan till 85%. I Sevalla gick det bra att få in intresseanmälningar men baserat på information från Fibra så insåg gruppen, efter någon vecka, att Fibra och kommunen hade svårt att nå ut. Gruppen gjorde en insats och delade ut informationsblad till de adresser utanför Sevalla där Fibra inte hade lyckats få kontakt. De 12 adresser i Sevalla som inte hade svarat på intresseanmälan och inte heller tackat nej fick besök av representanter från gruppen.

Med mindre än en vecka kvar så hade 81,5% anmält sitt intresse så gruppen gjorde ytterligare insatser i de norra delarna av Sevalla socken. Gruppen insåg att Fibra och kommunen inte nådde ut per telefon utanför Sevalla så gruppen ryckte åter ut och besökte samtliga adresser, inom hela området, och lyckades tillslut att nå strax över 97% i antalet intresseanmälningar. Fibra beviljades stöd den 15 juni för området – en av få ansökningar som beviljades stöd i länet, mycket på grund av gruppens målinriktade arbete.

Den 30 november  och den 7 december hölls informationsmöten för de som anmält intresse för bredband i Bygdegården i Sevalla. Gruppen uppskattar att ca 200 personer besökte de två mötena. För närvarande arbetar Fibra med projekteringsarbetet för projektet, därefter kommer Fibra att gå ut med erbjudande och gruppen är redo att åter vara behjälpliga.

Gruppen har haft 6 möten, 2 informationsmöten, löpande informerat via artiklar i SevallaNytt, på webben och på Facebook om gruppens arbete.

Fredrik Westermarck

Kallelse till årsmöte i Sevalla Hembygdsförening

Den 21 februari kl 19:00 är det dags för årsmöte i Sevalla Hembygdsförening i Sevalla bygdegård för föreningensmedlemmar. Motioner från medlemmar i föreningen som ska behandlas på årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 7 februari kl 23:59.

Önskar man som medlem i Sevalla Hembygdsförening att ta del av motioner och propositioner inför mötet kan man meddela någon av styrelseledamöterna att man önskar ta del av dessa så kommer styrelsen att skicka dem per mejl till de som meddelat sitt intresse.

Anmäl om du önskar få motionerna skickade till dig inför årsmötet, dock senast den 17 februari på adressen hembygdsforeningen-arsmote@sevallasocken.se.